novinky z radnice

O výške domov na Tulipáne sa ešte nerozhodlo

Obyvatelia ulíc Nevädzová, Gorkého a Orgovánová, ktorí sa zúčastnili verejného prerokovania zmeny Územného plánu mesta Trnavy, nesúhlasia s návrhom zmeny v mestskej časti Tulipán. Majiteľ pozemkov v susedstve požiadal o zmenu ich funkčného využitia z výrobného na bytovú výstavbu.

Slovensko a Česko spájajú mladí dobrovoľníci

 Vďaka prebiehajúcemu projektu cezhraničnej spolupráce 4 Regions 4 Youth, ktorý zastrešuje Rada mládeže Trnavského kraja s partnermi – Radou mládeže Trenčianskeho kraja, Juhomoravskou radou detí a mládeže a Krajskou radou detí a mládeže Zlínskeho kraja, dostali mladí ľudia z oboch štátov možnosť pozitívne ovplyvniť dianie vo svojom okolí prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít.

Kamerový systém doplnia body tiesňového volania

O činnosti Mestskej polície, technických novinkách a najčastejších priestupkoch informuje náčelník Mestskej polície Trnava Igor Keleši.

 

 

Víno Tirnavia po prvýkrát s omšovými vínami

Ôsmy ročník súťažnej výstavy Víno Tirnavia potvrdil, že v Trnave majú dobré víno radi. V Mestskej športovej hale sa 12. a 13 marca zišlo viac ako tisíc priaznivcov „nápoja bohov“.

O podnikanie v priemyselnom parku je záujem

Prenájom nebytových priestorov v Mestskom priemyselnom a technologic- kom parku Trnava spoločnosti Vossloh Schwabe Deutschland GmbH schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom 20. riadnom zasadnutí. Ide o plochu s výmerou 2 100 m2 v budúcom pavilóne sofistikovanej výroby a výrobno-technologickom pavilóne a o 700 m2 na parkovanie v exteriéri.