novinky z radnice

Mestská samospráva bude stavať parkoviská

Na výstavbu a rekonštrukciu parkovísk je v rozpočte mesta Trnavy na tento rok vyčlenený približne 1 milión eur. Mestská samospráva chce venovať oblasti statickej dopravy ešte väčšiu pozornosť ako v uplynulých rokoch a sústrediť sa najmä na lokality, kde je situácia už dlhší čas neuspokojivá. „Pochodili sme po všetkých mestských častiach s poslancami, ktorí dobre poznajú problémy občanov s parkovaním.

Významné ocenenie pre Trnavský samosprávny kraj

Po zaradení Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) medzi desať najatraktívnejších európskych regiónov na podnikanie spomedzi 1034 skúmaných európskych oblastí, dostal 11. februára 2010 TTSK ďalšie významné ocenenie.

Na skládke sa bude vyrábať elektrina z bioplynu

Prenájom pozemku spoločnosti Terrasys tems, s. r. o. so sídlom v Banskej Bystrici na výstavbu plynového elektrického zdrojového agregátu v areáli skládky na Zavarskej ceste v Trnave schválili poslanci mestského zastupiteľstva na mimoriadnom zasadnutí 28. januára. Účelom stavby je výroba elektrickej energie zo skládkového plynu, ktorý je doteraz nevyužívaný.

Súťažíme o cenu Hlavné mesto biodiverzity

Mesto Trnava sa hlási do národnej súťaže Podpora ochrany prírody a biodiverzity v mestských oblastiach o Európsku cenu Hlavné mesto biodiverzity, ktorú organizuje Regionálne environmentálne centrum (REC) Slovenska. Súťaž je zameraná na podporu biodiverzity v mestskom prostredí. Okrem Slovenska sa realizuje aj v Nemecku, Francúzsku, Maďarsku, Španielsku.

Trnava v medzinárodnom kultúrnom projekte CultNet

Vo februári pokračovala realizácia dvojročné- ho kultúrneho projektu CultNet, v rámci kto- rého sa mesto Trnava zapojilo do siete vytvá- rania kultúrno-turistických podujatí a spoznávania národných tradícií.