novinky z radnice

Modranskí vinohradníci nadväzujú na tradíciu

Zimné obdobie je aj pre modranských vinárov a vinohradníkov príležitosťou, aby sa nielen pripravili na sezónu, no najmä aby sa pochválili svojimi novými vínami, ale aj tými vyzretejšími. Pravidelne sa zúčastňujú súťaže Víno Tirnavia či Deň otvorených pivníc, a modranské pivnice sa stali vyhľadávanou atrakciou aj pre cezpoľných návštevníkov Trnavy.

Budovanie hospicu Svetlo v Trnave pokračuje

Nezisková organizácia Svetlo pokračuje v prácach spojených so snahou o otvorenie hospicu v Trnave. V jeho budúcich priestoroch na Františkánskej ulici boli v minulom roku dokončené hrubé stavebné práce a postavená šachta pre výťah. V hospicovej časti boli osadené nové okná, urobené základné maliarske práce a položené keramické dlažby a obklady.

Spomienka na Viktora Jaborníka

Vo veku 78 rokov zomrel 31 . januára jeden z občanov nášho mesta Ing. Viktor Jaborník, CSc., ktorý sa v rámci svojej pro- fesie veľkou mierou podieľal na vzhľade súčasnej Trnavy.

Budú udelené ocenenia mesta za rok 2009

Návrhy na udelenie ocenení mesta Trnavy významným jednotlivcom i kolektívom za rok 2009 schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom 20. riadnom zasadnutí 23. februára 2010. Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva spojené s odovzdávaním ocenení sa uskutoční tradične v prvú marcovú nedeľu – 7. marca o 16. hodine v sále Marianum na Hollého ulici v Trnave.

Nový Klub vozičkárov na Hospodárskej ulici

Slávnostné otvorenie nového Klubu vozičkárov sa uskutočnilo 12. januára na Hospodárskej ulici v Trnave. Priestory poskytla členom klubu mestská samospráva ako ústretový krok v rámci projektu Bezbariérové mesto, pomoc vozičkárom pri úprave priestorov poskytli aj Trnavský samosprávny kraj a ďalší sponzori.