novinky z radnice

Výstava Nežný pohľad späť je v mestskej veži

Nežný pohľad späť je názov výstavy fotografií z Novembra 1989 fotografa Milana Krupčíka, ktorá bude otvorená do 20. decembra v mestskej veži na Trojičnom námestí.

Memorandum o spolupráci v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v Trnavskom samosprávnom kraji

Spoluprácu v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v našom regióne 5. novembra spoločne memorandom deklarovali predstavitelia Ministerstva zdravotníctva SR Richard Raši, Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš a Fakultnej nemocnice v Trnave Martin Tabaček.

Vznikla Krajská rada pre odborné vzdelávanie

Ustanovujúce zasadnutie Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu Trnavského samosprávneho kraja – poradného orgánu predsedu TTSK v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, sa uskutočnilo 2. novembra v parlamentnej miestnosti Úradu Trnavského samosprávneho kraja. Podpredsedníčkou rady sa stala Jana Gallová, riaditeľka Regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Trnave.

Nové diskusné fórum v Škole verejného zdravia

Kancelária Zdravé mesto Trnava v spolupráci s Občianskym združením Otvorené srdce pripravuje v roku 2010 diskusné fórum v rámci Školy verejného zdravia. Témy budú zamerané na problematiku toxikománie, nelátkových závislostí, alkoholizmu, spoluzávislostí, násiliu v rodine a pod. Prvé stretnutie sa uskutoční vo februári.

Parkoviská na Nerudovej a Jiráskovej

Päťdesiatosem parkovacích miest má nové parkovisko, ktoré postavila mestská samospráva na Nerudovej a Golianovej ulici. Finančné náklady na realizáciu boli takmer 70 tisíc eur. Projektová dokumentácia na parkovisko však bola spracovaná v roku 2006 a celkové náklady boli kalkulované na takmer 75 000 eur.