novinky z radnice

Diskusné fóra na aktuálne témy

Ambulantné krízové centrum Otvorené srdce v tomto roku pripravuje v spolupráci s mestskou samosprávou, Kanceláriou Zdra vé mesto Trnava a svojimi klientmi cyklus Diskusných fór pre verejnosť o aktuálnych spoločenských témach s cieľom vyprovokovať porozumenie a účasť laickej verejnosti. Diskusné fórum v našom meste štartuje svoju prvú etapu 16. februára o 16.30 h v zasadacej miestnosti na Trhovej ulici v budove bývalého Tatraskla s najrozšírenejším problémom u nás: Alkoholizmus, jeho podoby a perspektívy.

Diplom pre Trnavu v súťaži Samospráva a Slovensko bez bariér

Mesto Trnava dostalo diplom v súťaži Samospráva a Slovensko bez bariér 2008 – 2009 za realizáciu panoramatického výťahu pre imobilných v trnavskej radnici a odstránenie bariér v krytej plavárni Zátvor. Obe investície sú súčasťou projektu Bezbariérové mesto, ktorý začala v roku 2008 realizovať mestská samospráva.

Blíži sa uzávierka súťaže Trnavský objektív 2010

Do 10. februára môžu neprofesionálni fotografi z okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany poslať svoje fotografie na 40. ročník súťaže Trnavský objektív. Cieľom tejto súťaže s dlhoročnou tradíciou je mapovať a podnecovať tvorbu amatérskych fotografov, umožniť im jej prezentáciu, podporovať ich umeleckú sebarealizáciu a vzájomnú konfrontáciu, podnecovať novú fotografickej tvorbu a objavovať talentovaných autorov.

Najvyššie štátne vyznamenania pre osobnosti spojené s Trnavou

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič odovzdal 7. januára v historických priestoroch Slovenskej národnej rady v Bratislave najvyššie štátne vyznamenania. Medzi ocenenými boli aj Trnavčania, resp. osobnosti spojené svojimi aktivitami aj s naším mestom.

Holub je pre neho dobrý kamarát a spoločník

O poštové holuby sa začal zaujímať už od malička. Jeho rodičia sa presťahovali z Kysúc na západné Slovensko. No nevenuje sa len poštovým holubom, ale aj chovu spevavých kanárikov, dutospevcov, s ktorými v súťaži jednotlivcov dosiahol prvé miesto na Majstrovstvách okresov Trenčína a Trnavy. Vo voľnom čase sa venuje aj zbieraniu známok a numizmatike. Trnavčan Ján Chreno je dušou a srdcom lokálpatriot, a je fanúšik nielen chovateľstva, ale samozrejme, aj trnavského futbalu.