novinky z radnice

Blíži sa uzávierka súťaže Trnavský objektív 2010

Do 10. februára môžu neprofesionálni fotografi z okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany poslať svoje fotografie na 40. ročník súťaže Trnavský objektív. Cieľom tejto súťaže s dlhoročnou tradíciou je mapovať a podnecovať tvorbu amatérskych fotografov, umožniť im jej prezentáciu, podporovať ich umeleckú sebarealizáciu a vzájomnú konfrontáciu, podnecovať novú fotografickej tvorbu a objavovať talentovaných autorov.

Najvyššie štátne vyznamenania pre osobnosti spojené s Trnavou

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič odovzdal 7. januára v historických priestoroch Slovenskej národnej rady v Bratislave najvyššie štátne vyznamenania. Medzi ocenenými boli aj Trnavčania, resp. osobnosti spojené svojimi aktivitami aj s naším mestom.

Holub je pre neho dobrý kamarát a spoločník

O poštové holuby sa začal zaujímať už od malička. Jeho rodičia sa presťahovali z Kysúc na západné Slovensko. No nevenuje sa len poštovým holubom, ale aj chovu spevavých kanárikov, dutospevcov, s ktorými v súťaži jednotlivcov dosiahol prvé miesto na Majstrovstvách okresov Trenčína a Trnavy. Vo voľnom čase sa venuje aj zbieraniu známok a numizmatike. Trnavčan Ján Chreno je dušou a srdcom lokálpatriot, a je fanúšik nielen chovateľstva, ale samozrejme, aj trnavského futbalu.

Územné plánovanie je nepretržitý proces

Územné plánovanie možno charakterizovať ako cieľavedomý a v dnešnej dobe vedecky podložený proces, ktorého cieľom je zadefinovať a zabezpečiť podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj sídel. Nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa sú územné plány miest a obcí. Prvopočiatky týchto aktivít siahajú do hlbokej minulosti.Trnava bola v roku 1920 jedným z prvých miest v Československej republike, ktoré začalo spracovávať územný plán.

Začal sa Rok Trnavskej univerzity

Presne pred 375. rokmi bola v Trnave založená univerzita. Jej sláva a vymoženosti sa stali dodnes významnými medzníkmi v histórii univerzitného vzdelá vania. V roku 1777 bola presťahovaná do Budína. Na aktivity pôvodnej univerzity symbolicky nadviazala v roku 1992 dnešná Trnavská univerzita, ktorá si významné výročie založenia pôvodnej univerzity počas celého roka pripomenie takmer šesťdesiatimi vedeckými, spoločenskými a kultúrnymi podujatiami.