novinky z radnice

Mesto otvorilo novú škôlku na Spartakovskej

MŠ SpartakovskáPrvý deň v novej materskej škole prežili po zimných prázdninách škôlkari na Spartakovskej ulici v Trnave. Priestory so štyrmi triedami pre 85 detí zrekonštruovala mestská samospráva za približne 166 tisíc eur. Súkromnej materskej škole Meduška, ktorá mala tieto priestory v prenájme, mesto ponúklo objekt na Dedinskej ulici v Modranke. Po rekonštrukcii, na ktorú prispelo sumou 121 tisíc eur, tu boli už v septembri minulého roka otvorené tri nové triedy pre 50 škôlkarov. Takmer 162 tisíc eur vynaložila mestská samospráva v minulom roku aj na rekonštrukciu priestorov pre bývalú Materskú školu na Hollého ulici v budove Základnej školy na Vančurovej ulici, kde sa v súčasnosti zmestí asi o desať detí viac ako v pôvodnej budove.

Priemyselný a technologický park dokončia v roku 2011

Sedem rokov od spustenia projektu výstavby automobilky PSA Peugeot Citroën v Trnave je ďalším míľnikom výstavba Mestského priemyselného a technologického parku. Jeho prínos pre mesto i región bude najmä v množstve pracovných miest, predovšetkým vysokokvalifikovaných, ktorých by malo vzniknúť až 450.

Región Trnavy predbehol v atraktivite aj Prahu

Cielené vytváranie kvalitných podmienok pre podnikanie a optimálna podpora pri príprave a realizácii veľkých investícií v Trnave a okolí má vplyv na hospodársky rozvoj celého regiónu. Tento fakt sa prejavil aj v nedávnej štúdii spoločnosti Contor.

Rok 2010 bude pre mesto náročný

Rozpočet na rok 2010 a viacročný rozpočet na roky 2010 – 2012 bol schválený na poslednom minuloročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MZ) 14. decembra 2009. Mesto Trnava bude v roku 2010 hospodáriť so sumou 53 miliónov eur. V súvislosti s následkami hospodárskej krízy sa predpokladajú približne o 3, 3 miliónov eur nižšie príjmy mesta ako v roku 2009. Výpadok príjmov chce mestská samospráva vyrovnať úverom vo výške 2,9 milióna eur. Zadlženie mesta však aj za takýchto okolností ostane hlboko pod ekonomicky prípustnou hranicou (4 percentá bežných výdavkov).

Mesto chce prezentovať kostnicu pri bazilike

kostnicaMesto chce prezentovať kostnicu pri bazilike a uchádza sa o grant na dokončenie výskumných a reštaurátorských prác. Posledné dva roky obyvatelia a návštevníci mesta  registrovali výskumné  práce pri odkývaní najstaršieho sakrálneho objektu na území Trnavy – objektu kostnice pri Bazilike sv. Mikuláša.