novinky z radnice

Územné plánovanie je nepretržitý proces

Územné plánovanie možno charakterizovať ako cieľavedomý a v dnešnej dobe vedecky podložený proces, ktorého cieľom je zadefinovať a zabezpečiť podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj sídel. Nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa sú územné plány miest a obcí. Prvopočiatky týchto aktivít siahajú do hlbokej minulosti.Trnava bola v roku 1920 jedným z prvých miest v Československej republike, ktoré začalo spracovávať územný plán.

Začal sa Rok Trnavskej univerzity

Presne pred 375. rokmi bola v Trnave založená univerzita. Jej sláva a vymoženosti sa stali dodnes významnými medzníkmi v histórii univerzitného vzdelá vania. V roku 1777 bola presťahovaná do Budína. Na aktivity pôvodnej univerzity symbolicky nadviazala v roku 1992 dnešná Trnavská univerzita, ktorá si významné výročie založenia pôvodnej univerzity počas celého roka pripomenie takmer šesťdesiatimi vedeckými, spoločenskými a kultúrnymi podujatiami.

Mesto otvorilo novú škôlku na Spartakovskej

MŠ SpartakovskáPrvý deň v novej materskej škole prežili po zimných prázdninách škôlkari na Spartakovskej ulici v Trnave. Priestory so štyrmi triedami pre 85 detí zrekonštruovala mestská samospráva za približne 166 tisíc eur. Súkromnej materskej škole Meduška, ktorá mala tieto priestory v prenájme, mesto ponúklo objekt na Dedinskej ulici v Modranke. Po rekonštrukcii, na ktorú prispelo sumou 121 tisíc eur, tu boli už v septembri minulého roka otvorené tri nové triedy pre 50 škôlkarov. Takmer 162 tisíc eur vynaložila mestská samospráva v minulom roku aj na rekonštrukciu priestorov pre bývalú Materskú školu na Hollého ulici v budove Základnej školy na Vančurovej ulici, kde sa v súčasnosti zmestí asi o desať detí viac ako v pôvodnej budove.

Priemyselný a technologický park dokončia v roku 2011

Sedem rokov od spustenia projektu výstavby automobilky PSA Peugeot Citroën v Trnave je ďalším míľnikom výstavba Mestského priemyselného a technologického parku. Jeho prínos pre mesto i región bude najmä v množstve pracovných miest, predovšetkým vysokokvalifikovaných, ktorých by malo vzniknúť až 450.

Región Trnavy predbehol v atraktivite aj Prahu

Cielené vytváranie kvalitných podmienok pre podnikanie a optimálna podpora pri príprave a realizácii veľkých investícií v Trnave a okolí má vplyv na hospodársky rozvoj celého regiónu. Tento fakt sa prejavil aj v nedávnej štúdii spoločnosti Contor.