novinky z radnice

Parkoviská na Nerudovej a Jiráskovej

Päťdesiatosem parkovacích miest má nové parkovisko, ktoré postavila mestská samospráva na Nerudovej a Golianovej ulici. Finančné náklady na realizáciu boli takmer 70 tisíc eur. Projektová dokumentácia na parkovisko však bola spracovaná v roku 2006 a celkové náklady boli kalkulované na takmer 75 000 eur.

Práce na Nitrianskej ulici pokračujú

Ďalšia etapa rekonštrukcie ciest na Sladovníckej a Nitrianskej ulici sa začala v polovici novembra. Za ich realizáciu je zodpovedná Slovenská správa ciest, ktorá dotknuté cesty spravuje.

Na Špačinskej ceste vznikne nová okružná križovatka

V druhej polovici novembra sa začala prestavba križovatky na Špačinskej ceste. Vznikne nová okružná križovatka elipsovitého tvaru so zachovaním štyroch vetiev vchádzajúcich do križovatky a dvoch spojovacích vetiev. Prestavba križovatky je navrhnutá tak, aby boli minimalizované úpravy existujúcich stavebných častí súčasnej križovatky. Rozmery sú prispôsobené jej tvaru a miestu.

Vyhodnotenie záujmu o službu SOS senior

Mesto Trnava uskutočnilo v priebehu letných mesiacov anketu s cieľom zmapovať záujem občanov o službu SOS senior a overiť tak jej možnú efektivitu a využiteľnosť. Do ankety sa zapojilo 284 respondentov, z toho 34 percent mužov a 66 percent žien v priemernom veku 71 rokov, 40 percent z celkového počtu žije osamelo. Deväťdesiatdva percent účastníkov ankety odpovedalo kladne na otázku, či majú zdravotné problémy, 44 percent respondentov uviedlo, že ich stav je vážny.

Dobročinné podujatia mesta počas adventu

Vianoce sú symbolom tepla domova, pre opustených ľudí však môžu byť aj plné smútku a bolesti zo samoty. Mestská samospráva sa preto snaží spríjemniť im v rámci možností ich neľahkú situáciu.