novinky z radnice

Vznikla Krajská rada pre odborné vzdelávanie

Ustanovujúce zasadnutie Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu Trnavského samosprávneho kraja – poradného orgánu predsedu TTSK v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, sa uskutočnilo 2. novembra v parlamentnej miestnosti Úradu Trnavského samosprávneho kraja. Podpredsedníčkou rady sa stala Jana Gallová, riaditeľka Regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Trnave.

Nové diskusné fórum v Škole verejného zdravia

Kancelária Zdravé mesto Trnava v spolupráci s Občianskym združením Otvorené srdce pripravuje v roku 2010 diskusné fórum v rámci Školy verejného zdravia. Témy budú zamerané na problematiku toxikománie, nelátkových závislostí, alkoholizmu, spoluzávislostí, násiliu v rodine a pod. Prvé stretnutie sa uskutoční vo februári.

Parkoviská na Nerudovej a Jiráskovej

Päťdesiatosem parkovacích miest má nové parkovisko, ktoré postavila mestská samospráva na Nerudovej a Golianovej ulici. Finančné náklady na realizáciu boli takmer 70 tisíc eur. Projektová dokumentácia na parkovisko však bola spracovaná v roku 2006 a celkové náklady boli kalkulované na takmer 75 000 eur.

Práce na Nitrianskej ulici pokračujú

Ďalšia etapa rekonštrukcie ciest na Sladovníckej a Nitrianskej ulici sa začala v polovici novembra. Za ich realizáciu je zodpovedná Slovenská správa ciest, ktorá dotknuté cesty spravuje.

Na Špačinskej ceste vznikne nová okružná križovatka

V druhej polovici novembra sa začala prestavba križovatky na Špačinskej ceste. Vznikne nová okružná križovatka elipsovitého tvaru so zachovaním štyroch vetiev vchádzajúcich do križovatky a dvoch spojovacích vetiev. Prestavba križovatky je navrhnutá tak, aby boli minimalizované úpravy existujúcich stavebných častí súčasnej križovatky. Rozmery sú prispôsobené jej tvaru a miestu.