novinky z radnice

Prorektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda Dagmar Valentovičová: Kritériá pre univerzitu sme nemohli splniť

Po rektorovi Trnavskej univerzity prinášame rozhovor s PhDr. Dagmar Valentovičovou, Csc., prorektorkou pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a akreditáciu Univerzity sv. Cyrila a Metoda. Zaujímalo nás, aká je situácia ohľadom komplexnej akreditácie na UCM, ktoré programy majú pozastavenú akreditáciu a čo škola robí pre to, aby bola ich akreditácia obnovená.

Za daňovým úradom pribudne takmer sto stromov

Počas novembra sa uskutočnila výsadba odrastených stromov v parčíku za daňovým úradom v Trnave. Svoje miesto tu našlo vyše deväťdesiat dubov, líp, platanov, pagaštanov, gledíčií a ďalších stromov s ozdobným charakterom ako napríklad okrasné jablone a hrušky, v hodnote približne 20 580 eur.

Vianočný strom na Trojičnom námestí

Tento rok zdobí Trojičné námestie strom z Ulice J. A. Komenského v Trnave, Hlavnú ulicu vianočný strom z Cífera, a na Mikulášskom námestí bude stromček z Voderád.

Včelári sa prezentovali prvýkrát od roku 1929

Po osemdesiatich rokoch sa do Trnavy v novembri vrátila Národná výstava včelárstva. Dva dni, 14. a 15. novembra, sa v Mestskej športovej hale prezentovali nielen včelári, ale návštevníci mali možnosť vidieť aj niekdajšie i moderné technológie výroby a spracovania medu a produktov z medu.

Nové priestory aj pre zahraničných investorov

technologický park Trnava

Začína sa výstavba Mestského priemyselného a technologického parku v Trnave. Na realizáciu tohto projektu získalo Mesto Trnava dotáciu od Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) vo výške 95 percent z oprávnených nákladov, čo predstavuje takmer 9,59 milióna eur. Nový priemyselný a technologický park vznikne v areáli bývalých Technických a rekreačných služieb na ploche približne 28 tisíc m2.