novinky z radnice

Ak mesto získa v súťaži dodávateľa, výstavba automatického parkovacieho domu pre bicykle sa môže začať už na jeseň

Trnava už čoskoro môže byť prvým mestom na Slovensku s automatickým parkovacím domom pre bicykle. Verejné obstarávanie na dodávateľa sa má uskutočniť v máji a ak bude súťaž úspešná, na jeseň sa môže začať výstavba. Na realizáciu projektu získalo Mesto Trnava v októbri minulého roka nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (IROP) vo výške 505 319 eur, pričom z mestského rozpočtu bude na tento účel vynaložená čiastka viac ako 26 000 eur.

Tam, kde prichádzajú na svet Trnavčania

Cieľom našej dnešnej prechádzky históriou trnavskej nemocnice je gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Založené bolo v roku 1939 a spočiatku umiestnené v priestoroch niekdajšieho očného oddelenia. Malo vždy samostatnú operačnú a pôrodnícku sálu. Prvým prednostom tohto oddelenia bol Elemír Nemec, priekopník v oblasti pôrodníctva na Slovensku. Začiatkom 50. rokov bol oddelenie istý čas bez prednostu, vystriedalo sa tu niekoľko odborníkov zväčša z bratislavských pracovísk a začas tu pôsobili ako prednostovia Jozef Vajda a Ján Magát. Od 1. februára 1954 bol na 27 rokov prednostom František Vaverčák.

Charita rozbehla nový projekt proti závislostiam u ľudí žiadajúcich podporu na uliciach

Hlinený dukát je projekt, prostredníctvom ktorého môžete podporiť núdznych bez rizika, že darované peniaze minú na alkohol alebo drogy. Dukát navrhol umelecký remeselník a okrem znaku charity je na ňom svätý Martin, ktorý sa podelil o polovicu svojho plášťa s nemajetným.
Trnavská arcidiecézna charita (TTADCH) v spolupráci sMestom Trnava pripravila projekt Hlinený dukát ako jeden z nástrojov pomoci ľuďom v hmotnej núdzi a bez strechy nad hlavou. Od 12. februára 2018 je možné zakúpiť dukát za jedno euro na viacerých miestach v Trnave – v charite na Hlavnej ulici, u informátora na radnici i Mestskom na Trhovej ulici a v informačnom stredisku v mestskej veži. Od marca by mala byť kúpa dukátov možná aj v kostoloch.

Pomáhame dospelým deťom alkoholikov zbaviť sa bremena, ktoré si nesú z minulosti

Našťastie je prekonaný názor, že na uzdravenie rodiny závislého človeka a vzťahov v nej stačí, ak sa uzdraví jej závislý člen. Život s ním sa rovnako dotýka všetkých členov rodiny. Ambulantné krízové centrum Otvorené srdce v Trnave preto ako jediné zariadenie svojho druhu už štvrtý rok poskytuje poradenstvo a psychoterapiu aj pre rodinných príslušníkov závislých. Skupina Dospelé deti alkoholikov sa stretáva každú druhú a štvrtú stredu v mesiaci vždy o 17.15 h v priestoroch krízového centra na 1. poschodí Mestskej polikliniky na Starohájskej ulici.

Právna klinika pre občanov pokračuje v činnosti

Mesto Trnava a Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (PF TU v Trnave) pokračujú aj tento rok v spolupráci pri poskytovaní bezplatných právnych informácií pre občanov. Právna klinika bude pre občanov mesta Trnavy otvorená do 3. mája každý štvrtok od 13.00 do 16.00 h v priestoroch bývalého športového obchodu naľavo vedľa vchodu do Mestského úradu na Trhovej 3.