novinky z radnice

Samospráva ako jedna z prvých na Slovensku nahradila tri služobné autá elektromobilmi

Trnavská samospráva obnovila svoj vozový park a vymenila tri staršie služobné vozidlá za nové modely – nie však klasické, ale elektromobily. Dva z nich sú štvormiestne, jeden e-mobil je dvojmiestny. Všetky jazdia na elektrickú energiu a budú slúžiť zamestnancom mesta na presun za pracovnými povinnosťami v rámci mesta, napríklad na obhliadku stavieb či pri organizácii podujatí. Zámerom bolo zníženie prevádzkových nákladov na služobné vozidlá, ktoré boli pri starších typoch už neúmerné ich výkonu, a tiež zníženie emisií CO2. Samospráva totiž koncepčne pristupuje k otázke udržateľnej mobility v meste a chce ísť sama príkladom.

Aký prínos očakávame od elektromobilov?

Jedna otázka pre Matúša Škvarku, energetického manažéra odboru územného rozvoja a koncepcií mestského úradu
Udržateľná mobilita patrí v súčasnosti k najvýznamnejším cieľom ľudskej spoločnosti. Nielen kvôli dopravným zápcham, ktoré spomaľujú osobnú dopravu a spochybňujú jej účelnosť v mestách, ale aj kvôli rastúcim emisiám výfukových plynov a finančnej náročnosti prevádzky. Trnavská mestská samospráva Trnava patrí k prvým na Slovensku, ktoré začali využívať ako služobné vozidlá elektromobily. Aký prínos môžeme očakávať?

Mestská samospráva vypracovala Stratégiu riešenia problematiky ľudí bez domova

Mestské zastupiteľstvo schválilo 12. decembra 2017 Stratégiu riešenia problematiky ľudí bez domova na území mesta Trnavy. Jej napĺňanie je súčasťou aktivít Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2016 – 2020. Cieľom mestskej samosprávy je systematické vytváranie siete služieb sociálnej pomoci ľuďom bez domova vrátane prevencie bezdomovectva v spolupráci s Trnavskou arcidiecéznou charitou a ďalšími poskytovateľmi sociálnych služieb.
Na tvorbe stratégie sa podieľali zamestnanci a zástupcovia Mesta Trnavy, zástupcovia Trnavskej arcidiecéznej charity a Trnavskej univerzity. Odbornú garanciu a metodickú podporu poskytol PhDr. Peter Kadlečík, PhD., ktorý dlhodobo pracuje s ľuďmi bez domova v Bratislave.

Úsmev ako dar štartuje aj v Trnave dva nové projekty

Mesto Trnava v rámci Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 spolupracuje aj s neziskovou organizáciou Úsmev ako dar, ktorá svojou činnosťou napĺňa jednu z priorít KPSS – vybudovanie základnej siete služieb na podporu rodín s deťmi.

Pamätník osloboditeľom má dostať rovnako dôstojné miesto

Mesto Trnava avizovalo počas minulého roka zámer zrevitalizovať Námestie SNP a prinavrátiť mu podobu zo začiatku 20. storočia. Súčasťou námestia je aj pamätník Víťazstvo od sochára Ladislava Snopeka z konca 50. rokov. Plastika je súčasťou pamätníka oslobodeniu Trnavy Červenou armádou a konca 2. svetovej vojny. V čase avizovanej rekonštrukcie mesto prezentovalo výsledky statických posudkov, podľa ktorého pamätník nemá dobré základy a postupne sa nakláňa. Je to dané aj tým, že jeho základ stojí čiastočne na nestálom mieste pôvodného koryta Trnávky. Mesto preto uvažovalo v rámci rekonštrukcie námestia pamätník premiestniť na Študentskú ulicu.