novinky z radnice

Memorandum mesta a kraja o spolupráci

Župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič a primátor mesta Trnavy Peter Bročka podpísali 23. februára 2018 v priestoroch Úradu TTSK Memorandum o spolupráci v oblasti kultúry, umenia a kreatívnych odvetví.
Podpisu memoranda predchádzal pracovný rozhovor, v ktorom sa obaja aktéri zhodli že kultúra, umenie a kreatívne odvetvia predstavujú základný pilier formovania spoločenského života v meste a kraji. Memorandum preto podpísali s cieľom vytvoriť optimálne podmienky pre kvalitný život občanov a prehĺbiť vzájomnú kooperáciu v oblasti kultúry v záujme zvýšenia kvality organizovaných kultúrnych podujatí a vytvorenia priaznivých podmienok ich rozvoja.

Kamenáč môže byť atrakciou pre turistov

Trnava môže mať onedlho podobnú prírodnú turistickú atrakciu ako Chodník korunami stromov v Bachledovej doline, Bobria hrádza v Kuchyni alebo Stezka korunami stromů na vrchu Kramolín u Lipna nad Vltavou. Ak sa mestskej samospráve podarí získať nenávratný finančný príspevok z európskych zdrojov, nad hladinou horného rybníka v Kamennom mlyne bude unikátne vyhliadkové kruhové mólo s vodnou záhradou uprostred.

Aj v tomto roku môžu obyvatelia mestských častí realizovať z rozpočtu mesta komunitné projekty

Už tretí rok sa môžu občania Trnavy aktívne podieľať na zlepšovaní života v našom meste prostredníctvom participatívneho rozpočtu a participatívneho plánovania. Ďalšou možnosťou ako skrášliť či ozdraviť životné prostredie, posilniť susedské vzťahy a rozvíjať kultúrnospoločenské dianie v jednotlivých lokalitách mesta sú komunitné projekty výborov mestských častí (VMČ). Na ne vyčlenila mestská samospráva v tohtoročnom rozpočte čiastku 60 000 eur.

Ak mesto získa v súťaži dodávateľa, výstavba automatického parkovacieho domu pre bicykle sa môže začať už na jeseň

Trnava už čoskoro môže byť prvým mestom na Slovensku s automatickým parkovacím domom pre bicykle. Verejné obstarávanie na dodávateľa sa má uskutočniť v máji a ak bude súťaž úspešná, na jeseň sa môže začať výstavba. Na realizáciu projektu získalo Mesto Trnava v októbri minulého roka nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (IROP) vo výške 505 319 eur, pričom z mestského rozpočtu bude na tento účel vynaložená čiastka viac ako 26 000 eur.

Tam, kde prichádzajú na svet Trnavčania

Cieľom našej dnešnej prechádzky históriou trnavskej nemocnice je gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Založené bolo v roku 1939 a spočiatku umiestnené v priestoroch niekdajšieho očného oddelenia. Malo vždy samostatnú operačnú a pôrodnícku sálu. Prvým prednostom tohto oddelenia bol Elemír Nemec, priekopník v oblasti pôrodníctva na Slovensku. Začiatkom 50. rokov bol oddelenie istý čas bez prednostu, vystriedalo sa tu niekoľko odborníkov zväčša z bratislavských pracovísk a začas tu pôsobili ako prednostovia Jozef Vajda a Ján Magát. Od 1. februára 1954 bol na 27 rokov prednostom František Vaverčák.