novinky z radnice

V dennom stacionári neurológie pribudli lôžka, pacienti už nemusia čakať

Začiatkom marca neurologické oddelenie Fakultnej nemocnice Trnava otvorilo novozrekonštruované priestory centra sclerosis multiplex a denný stacionár. Vyšší počet lôžok umožnil zrušiť čakacie lehoty pre pacientov. V súčasnosti dokážu v stacionári podať denne pacientom okolo šesťdesiat infúzií, čo znamená o dvadsať viac, než pred jeho rekonštrukciou.

Trnavskí odborníci úspešne naštartovali v Keni niekoľko projektov

V oblasti vzdelávania a pomoci neexistujú hranice. Navyše, v súčasnosti sa stierajú i jazykové bariéry. Jeden z príkladov sme našli aj na Trnavskej univerzite, na tamojšej Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce. Ako jediná z verejných univerzít na Slovensku vyvíja iniciatívu aj v oblasti pomoci obyvateľom tretích krajín, predovšetkým na africkom kontinente. Vďaka týmto skúsenostiam vznikol na Trnavskej univerzite aj nový študijný odbor.

Rozlúčka s lekárom Ivanom Stykom

Pochádzal z rodiny, ktorá si vo svojom rode niesla stigmu tragédie z čias vojnového slovenského štátu. Možno aj preto sa rozhodol, rovnako ako jeho otec a ďalší členovia rodiny, pre povolanie lekára. Lekár Ivan Styk (*11. novembra 1947 Nové Zámky †16. január 2017 Trnava) vnímal svoju prácu ako poslanie, čoho dôkazom sú jeho vďační pacienti, ktorí ho brali aj ako priateľa rodiny a skromného, obetavého človeka.

Novú lávku ponad Trnávku chce mesto postaviť v rekordnom čase

Mestská samospráva chce postaviť celkom novú lávku ponad Trnávku z Ulice Fraňa Kráľa na Šípovú. Proces výstavby od idey až po realizáciu sa má uskutočniť v rekordnom čase. Ak všetko dopadne podľa predpokladov, most by mal byť hotový už na jeseň tohto roka. V rozpočte mesta je na tento účel vyčlenených stotisíc eur.
Lávka dlhé roky slúžila chodcom a cyklistom ako prepojenie medzi Vajslovou dolinou a Tulipánom. Pred zimnou sezónou však odbor dopravy a komunálnych služieb mestského úradu osadil na ňu značku, ktorá oznamuje, že lávka je v havarijnom stave. Zo statického posudku, ktorý mesto dalo vypracovať, vyplýva, že základové železobetónové piliere mosta už nie sú dostatočne súdržné a betón sa rozpadáva.

Participatívny rozpočet 2017 sa teší veľkému záujmu občanov

Viac ako šesťdesiat občanov Trnavy a študentov trnavských vysokých škôl sa zúčastnilo na prvom verejnom stretnutí v rámci Participatívneho rozpočtu 2017, ktoré sa uskutočnilo v utorok 7. februára na trnavskej radnici. Na jeho realizáciu vyčlenila samospráva v tohtoročnom rozpočte mesta 50 000 eur.
Po úvodnom zhrnutí projektov úspešného pilotného ročníka 2016 a opätovnom objasnení podstaty a cieľov participácie sa občania na základe aktuálnych tém rozdelili do piatich komunít zameraných na šport a dopravu, zeleň a verejné priestranstvo, seniorov, sociálne témy a kultúru. Po následnej diskusii pod vedením facilitátorov každá skupina prezentovala svoje podnety a návrhy.