novinky z radnice

Charita rozbehla nový projekt proti závislostiam u ľudí žiadajúcich podporu na uliciach

Hlinený dukát je projekt, prostredníctvom ktorého môžete podporiť núdznych bez rizika, že darované peniaze minú na alkohol alebo drogy. Dukát navrhol umelecký remeselník a okrem znaku charity je na ňom svätý Martin, ktorý sa podelil o polovicu svojho plášťa s nemajetným.
Trnavská arcidiecézna charita (TTADCH) v spolupráci sMestom Trnava pripravila projekt Hlinený dukát ako jeden z nástrojov pomoci ľuďom v hmotnej núdzi a bez strechy nad hlavou. Od 12. februára 2018 je možné zakúpiť dukát za jedno euro na viacerých miestach v Trnave – v charite na Hlavnej ulici, u informátora na radnici i Mestskom na Trhovej ulici a v informačnom stredisku v mestskej veži. Od marca by mala byť kúpa dukátov možná aj v kostoloch.

Pomáhame dospelým deťom alkoholikov zbaviť sa bremena, ktoré si nesú z minulosti

Našťastie je prekonaný názor, že na uzdravenie rodiny závislého človeka a vzťahov v nej stačí, ak sa uzdraví jej závislý člen. Život s ním sa rovnako dotýka všetkých členov rodiny. Ambulantné krízové centrum Otvorené srdce v Trnave preto ako jediné zariadenie svojho druhu už štvrtý rok poskytuje poradenstvo a psychoterapiu aj pre rodinných príslušníkov závislých. Skupina Dospelé deti alkoholikov sa stretáva každú druhú a štvrtú stredu v mesiaci vždy o 17.15 h v priestoroch krízového centra na 1. poschodí Mestskej polikliniky na Starohájskej ulici.

Právna klinika pre občanov pokračuje v činnosti

Mesto Trnava a Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (PF TU v Trnave) pokračujú aj tento rok v spolupráci pri poskytovaní bezplatných právnych informácií pre občanov. Právna klinika bude pre občanov mesta Trnavy otvorená do 3. mája každý štvrtok od 13.00 do 16.00 h v priestoroch bývalého športového obchodu naľavo vedľa vchodu do Mestského úradu na Trhovej 3.

Samospráva ako jedna z prvých na Slovensku nahradila tri služobné autá elektromobilmi

Trnavská samospráva obnovila svoj vozový park a vymenila tri staršie služobné vozidlá za nové modely – nie však klasické, ale elektromobily. Dva z nich sú štvormiestne, jeden e-mobil je dvojmiestny. Všetky jazdia na elektrickú energiu a budú slúžiť zamestnancom mesta na presun za pracovnými povinnosťami v rámci mesta, napríklad na obhliadku stavieb či pri organizácii podujatí. Zámerom bolo zníženie prevádzkových nákladov na služobné vozidlá, ktoré boli pri starších typoch už neúmerné ich výkonu, a tiež zníženie emisií CO2. Samospráva totiž koncepčne pristupuje k otázke udržateľnej mobility v meste a chce ísť sama príkladom.

Aký prínos očakávame od elektromobilov?

Jedna otázka pre Matúša Škvarku, energetického manažéra odboru územného rozvoja a koncepcií mestského úradu
Udržateľná mobilita patrí v súčasnosti k najvýznamnejším cieľom ľudskej spoločnosti. Nielen kvôli dopravným zápcham, ktoré spomaľujú osobnú dopravu a spochybňujú jej účelnosť v mestách, ale aj kvôli rastúcim emisiám výfukových plynov a finančnej náročnosti prevádzky. Trnavská mestská samospráva Trnava patrí k prvým na Slovensku, ktoré začali využívať ako služobné vozidlá elektromobily. Aký prínos môžeme očakávať?