novinky z radnice

Trnava sa stala Európskym mestom stromov 2017

Mesto Trnava úspešne rieši problém s nedostatkom prírodného zázemia intenzívnou výsadbou stromov priamo v mestskom prostredí. Za túto snahu a starostlivosť o zeleň udelila Trnave Európska arboristická rada (EAC) titul Európske mesto stromov 2017. Slávnostné odovzdanie ocenenia sa uskutočnilo v piatok 19. mája o 11. hodine v Sade Antona Bernoláka.

Načo sú nám v meste stromy? Veď len zaberajú miesto autám a padá z nich lístie na kapoty...

Jedna otázka pre Jarmilu Garaiovú z referátu ekológie odboru územného rozvoja a koncepcií mestského úradu: *Väčšina Trnavčanov si nemusí prečítať dokument Miestny územný systém ekologickej stability mesta Trnavy, aby pochopila, že životné prostredie v Trnave nie je práve najlepšie. Na vlastnej koži zažívame, čo sa v ňom píše: „Trnava stále patrí k územiam s najviac zaťaženým životným prostredím.

Mesto vyhlasuje novú súťaž o dotácie na prorodinne orientované projekty

Mesto Trnava vyhlasuje súťaž o získanie dotácií na aktivity v novej oblasti s názvom Prorodinne orientované mesto. Na tento účel vyčlenila samospráva v rozpočte mesta sumu 5 000 eur.

Vytvorením novej dotácie chce mesto prispieť k vytvoreniu podmienok na realizáciu projektov v oblasti podpory rodiny. O dotáciu sa môžu uchádzať právnické alebo fyzické osoby – podnikatelia, poskytujúci služby a aktivity preventívneho charakteru, sociálno-právnej ochrany a pomoc v krízových situáciách. Podporené môžu byť aj aktivity a projekty vzdelávacieho charakteru alebo aktivity vo voľnom čase, ktorých účelom je podpora a posilňovanie zdravého rodinného spolužitia, rodičovstva, podpora rodiny v starostlivosti o deti a harmonizácia práce a rodiny.

Samospráva prezentovala verejnosti tri nové sociálne projekty

Verejná prezentácia nových sociálnych projektov trnavskej mestskej samosprávy na uliciach Mozartovej, Coburgovej a Konštantína Čulena sa uskutočnila vo štvrtok 11. mája na radnici. Na otázky občanov z dotknutých lokalít odpovedali koordinátorka sociálneho plánovania a rozvoja zo sociálneho odboru mestského úradu Jana Žišková, vedúca sociálneho odboru Ingrid Huňavá a ďalší zástupcovia samosprávy.

Víno Tirnavia prináša rekordný počet ocenení a mení sa na jarný festival vína a gurmánskych špecialít

Pätnásty ročník najprestížnejšej vinárskej súťaže na Slovensku je medzníkom v histórii tohto podujatia. Víno Tirnavia opúšťa uzavreté priestory mestskej športovej haly, v piatok 19. a v sobotu 20. mája vstúpi do historického centra mesta a zmení sa na jarný festival skvelých vín, gurmánskych špecialít a príjemnej hudby.
Milovníci vína sa majú na čo tešiť. Svedčí o tom skutočnosť, že porota zložená z uznávaných slovenských aj zahraničných hodnotiteľov vín udelila na odbornej degustácii 21. a 22. apríla rekordných sedem veľkých zlatých medailí, päťdesiatdeväť zlatých medailí a stotri strieborných medailí.