novinky z radnice

Do konca mája bude Šrobárova ulica zrekonštruovaná

Mestská samospráva začína v marci práce na dlho očakávanej obnove Šrobárovej ulice. Rekonštrukcia tristometrového úseku od križovatky s Rybníkovou a Zeleným kríčkom po most cez Trnávku sa začne 1. marca, ukončená má byť 26. mája. Na tento účel je v rozpočte mesta vyčlenených 650 000 eur.

Projekt bol pôvodne plánovaný na jeseň 2016, rekonštrukcia vodovodného potrubia, ktoré realizovala spoločnosť TAVOS, však začiatok prác posunula. Počas rekonštrukcie bude na Šrobárovej ulici premávka v obmedzenom režime, ulica nebude úplne uzavretá. Práce sú rozdelené do štyroch etáp a v každej bude uzatvorený len jeden úsek komunikácie.

Do rodinných domov pribudli nádoby na rastlinné zvyšky, máme šancu zvýšiť percento recyklovaného odpadu

Trnavská mestská samospráva zaviedla zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Do rodinných domov v meste distribuovala spoločnosť FCC Trnava (predtým A. S. A.) koncom januára 2017 špeciálne hnedé nádoby s kapacitou 240 l, ktoré sú na tento druh odpadu určené. Občania, ktorí si nádobu nestihli prevziať v stanovenom termíne, majú možnosť vyzdvihnúť si ju v sídle spoločnosti FCC Trnava na Priemyselnej 6 v pracovných dňoch medzi 8. a 14. hodinou.

Seminár rozšíril uhol pohľadu na možnosti prezentácie Dolnej brány

Medzinárodný pracovný seminár venovaný najmä téme trnavského mestského opevnenia v kontexte najnovších archeologických nálezov, ktorý usporiadala vo februári mestská samospráva, rozšíril uhol pohľadu na možnosti prezentácie Dolnej brány. Podľa názoru zahraničných odborníkov by sme mohli uvažovať aj o kompletnej replike historickej stavby.

Novinky z radnice sú druhým najprínosnejším mestským periodikom na Slovensku

Časopis Novinky z radnice / Život a kultúra Trnavy je druhým najprínosnejším mestským časopisom na Slovensku. Vyplýva to z hodnotenia periodík vydávaných mestskými samosprávami v rámci nového projektu Hlásne trúby, ktorý realizuje organizácia Transparency International Slovensko (TIS).

Ako najprínosnejšie radničné periodikum boli vyhodnotené noviny bratislavskej mestskej časti Nové Mesto Hlas Nového Mesta s percentuálne vyčísleným benefitom 60,15 %. Novinky z radnice dosiahli 59,76 % s konštatovaním, že spomedzi všetkých hodnotených novín sa najviac snažia zapájať občanov do budúcich rozhodnutí. Na treťom mieste je časopis Život v Hlohovci.

Udelené budú ocenenia mesta Trnavy

Návrhy na udelenie ocenení mesta Trnavy významným jednotlivcom i kolektívom za rok 2016 schvaľovali poslanci mestského zastupiteľstva na svojom 17. riadnom zasadnutí 28. februára 2017 (po uzávierke tohto vydania). Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční tradične v prvú marcovú nedeľu – 5. marca o 16. hodine v sále Marianum na Arcibiskupskom úrade v Trnave.