novinky z radnice

Nevšedné prvenstvo trnavských dobrovoľných hasičov

Podľa stratégie o energetickej hospodárnosti budov budú musieť všetky budovy postavené po 31. decembri 2018 spĺňať kritériá budov s takmer nulovou spotrebou energie. Od roku 2021 budú podobné kritériá platiť aj pre súkromné objekty. Vôbec prvou nebytovou budovou v pasívnom štandarde na Slovensku je budova požiarnej zbrojnice Dobrovoľného hasičského združenia Pole v Trnave.

Chcú oslobodiť rómsku tematiku zo stigmatizujúcich mýtov

Na Sídliskový festival, ktorý v polovici septembra pripravili na sídlisku Linčianska, prišlo viac ako päťsto ľudí. Dali priestor nielen domácim nadaným mladým spevákom, ale aj ich vzorom, ktorí majú niečo spoločné s Trnavou, alebo dokonca so sídliskom Linčianska. A tak prišli Bystrík, Ika Kraicová, Dominika Mirgová či Michal Štofej a Sebastián Vaškovič. A k tomu na festivale doplnili prezentácie rôznych sociálnych a komunitných organizácií z Trnavy. Hoci Sídliskový festival pripravila organizácia venujúca sa najmä ľuďom na okraji spoločnosti, akcia bola určená pre všetkých obyvateľov lokality. Cieľom podujatia bolo vytvoriť most medzi marginalizovaným a majoritným obyvateľstvom.

Aj výstava pripomína, že rybári sa začali aktivizovať pred šesťdesiatimi rokmi

Výstava dokumentov, povoleniek, histórie revírov, fotografií i historického rybárskeho náčinia, ocenení i zaujímavostí je len časťou výstavy k 60. výročiu založenia Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave. V Západoslovenskom múzeu si toto výročie pripomenuli v rámci 5. krajskej výstavy poľovníckych trofejí trnavského regiónu. Rybári a poľovníci boli odjakživa súrodencami – majú aj spoločný dom poľovníkov a rybárov na Vajanského ulici. Okrúhle výročie teda oslávili spoločným stretnutím a udelením výročných plakiet zaslúžilým členom. Ako sa rybárom za šesť decénií darilo, si môžete pozrieť do 29. októbra.

Úspešne na ceste proti vírusom a baktériám

V našom seriáli sa dnes zastavíme na infekčnom oddelení, dnes už infekčnej klinike. Patrí medzi najstaršie v trnavskej nemocnici. Záznamy hovoria, že už v roku 1824 boli infekční pacienti liečení spoločne s pacientmi trpiacimi venerickými ochoreniami. V roku 1831 sa v Trnave rozšírila epidémia cholery a pacienti boli izolovaní pri starom cintoríne, kde bola aj malá nemocnica – lazaret.

Zomrela niekdajšia prodekanka FMK UCM Gabriela Bartošová

V horúcich letných mesiacoch sme sa dozvedeli smutnú správu, že tento svet opustila Gabriela Bartošová-Gáliková (*3. apríla 1977 Trnava †19. júla 2017 Trnava), pedagogička a začas aj prodekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM Trnava.