novinky z radnice

Participatívny rozpočet 2017 sa teší veľkému záujmu občanov

Viac ako šesťdesiat občanov Trnavy a študentov trnavských vysokých škôl sa zúčastnilo na prvom verejnom stretnutí v rámci Participatívneho rozpočtu 2017, ktoré sa uskutočnilo v utorok 7. februára na trnavskej radnici. Na jeho realizáciu vyčlenila samospráva v tohtoročnom rozpočte mesta 50 000 eur.
Po úvodnom zhrnutí projektov úspešného pilotného ročníka 2016 a opätovnom objasnení podstaty a cieľov participácie sa občania na základe aktuálnych tém rozdelili do piatich komunít zameraných na šport a dopravu, zeleň a verejné priestranstvo, seniorov, sociálne témy a kultúru. Po následnej diskusii pod vedením facilitátorov každá skupina prezentovala svoje podnety a návrhy.

Do konca mája bude Šrobárova ulica zrekonštruovaná

Mestská samospráva začína v marci práce na dlho očakávanej obnove Šrobárovej ulice. Rekonštrukcia tristometrového úseku od križovatky s Rybníkovou a Zeleným kríčkom po most cez Trnávku sa začne 1. marca, ukončená má byť 26. mája. Na tento účel je v rozpočte mesta vyčlenených 650 000 eur.

Projekt bol pôvodne plánovaný na jeseň 2016, rekonštrukcia vodovodného potrubia, ktoré realizovala spoločnosť TAVOS, však začiatok prác posunula. Počas rekonštrukcie bude na Šrobárovej ulici premávka v obmedzenom režime, ulica nebude úplne uzavretá. Práce sú rozdelené do štyroch etáp a v každej bude uzatvorený len jeden úsek komunikácie.

Do rodinných domov pribudli nádoby na rastlinné zvyšky, máme šancu zvýšiť percento recyklovaného odpadu

Trnavská mestská samospráva zaviedla zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Do rodinných domov v meste distribuovala spoločnosť FCC Trnava (predtým A. S. A.) koncom januára 2017 špeciálne hnedé nádoby s kapacitou 240 l, ktoré sú na tento druh odpadu určené. Občania, ktorí si nádobu nestihli prevziať v stanovenom termíne, majú možnosť vyzdvihnúť si ju v sídle spoločnosti FCC Trnava na Priemyselnej 6 v pracovných dňoch medzi 8. a 14. hodinou.

Seminár rozšíril uhol pohľadu na možnosti prezentácie Dolnej brány

Medzinárodný pracovný seminár venovaný najmä téme trnavského mestského opevnenia v kontexte najnovších archeologických nálezov, ktorý usporiadala vo februári mestská samospráva, rozšíril uhol pohľadu na možnosti prezentácie Dolnej brány. Podľa názoru zahraničných odborníkov by sme mohli uvažovať aj o kompletnej replike historickej stavby.

Novinky z radnice sú druhým najprínosnejším mestským periodikom na Slovensku

Časopis Novinky z radnice / Život a kultúra Trnavy je druhým najprínosnejším mestským časopisom na Slovensku. Vyplýva to z hodnotenia periodík vydávaných mestskými samosprávami v rámci nového projektu Hlásne trúby, ktorý realizuje organizácia Transparency International Slovensko (TIS).

Ako najprínosnejšie radničné periodikum boli vyhodnotené noviny bratislavskej mestskej časti Nové Mesto Hlas Nového Mesta s percentuálne vyčísleným benefitom 60,15 %. Novinky z radnice dosiahli 59,76 % s konštatovaním, že spomedzi všetkých hodnotených novín sa najviac snažia zapájať občanov do budúcich rozhodnutí. Na treťom mieste je časopis Život v Hlohovci.