novinky z radnice

Čoskoro sa začne rekonštrukcia Halenárskej ulice

Halenárska ulica už čoskoro nadobudne vzhľad primeraný jej polohe v historickom centre Trnavy. Rekonštrukcia tejto komunikácie, ktorá patrí k najstarším v našom meste, sa má začať v máji. Ak nenastanú neočakávané komplikácie, stavebné práce vrátane novej výsadby zelene budú hotové začiatkom septembra. Ešte pred začiatkom stavebných prác na Halenárskej uskutoční Trnavská vodárenská spoločnosť rekonštrukciu vodovodu, ktorá by mala byť hotová do konca apríla. Potom sa začne kompletná výmena celej konštrukcie ulice na vyše 342 metrov dlhom úseku od okružnej križovatky ulíc Dolné Bašty a Halenárskej až po križovatku s Dolnopotočnou a Haulíkovou.

Jedna otázka pre Kristínu Marošovú, mestskú cyklokoordinátorku

z referátu dopravného urbanizmu odboru územného rozvoja a koncepcií mestského úradu

♦ Súčasným trendom v zahraničí je znižovanie negatívneho dopadu automobilovej dopravy v centrách miest. Mestá ako Madrid, Oslo, Londýn či Paríž ju chcú postupne minimalizovať a motivovať ľudí k využívaniu hromadnej dopravy či bicykla. Aký postoj k tomuto trendu dnes zaujíma Mesto Trnava?

Znova pôjdeme Do práce na bicykli. Pridáte sa k nám?

Nielen Mesto Trnava, ale aj všetky firmy v meste sa ešte stále môžu prostredníctvom svojich zamestnancov zapojiť do tohto ročníka akcie Do práce na bicykli organizovanej Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Registrácia súťažných tímov je otvorená do 5. mája 2017.

Projekt LUMAT pomôže Trnave zrevitalizovať opustenú lokalitu Štrky

Zvyšok pôvodného lužného lesa v blízkosti strelnice s názvom Štrky by sa mal dočkať revitalizácie. Mesto Trnava sa zapojilo do projektu LUMAT CE89 spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG STREDNÁ EURÓPA 2014 – 2020. Hlavnou myšlienkou projektu je prispieť k udržateľnému využitiu územia v rámci integrovaného environmentálneho manažmentu mestských funkčných oblastí.

Pozitívne je, že na trhu práce sa u nás pozitíva stávajú negatívami

Aj takouto slovnou hračkou možno podľa odborníkov charakterizovať situáciu v trnavskom regióne na trhu práce, keď je veľa voľných pracovných miest. Skonštatovali to v marci zástupcovia podnikateľských subjektov v Divadle Jána Palárika na oslavách 20. výročia vzniku Trnavskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Trnava a okolitý región patria k dynamicky sa rozvíjajúcim lokalitám a aj vďaka intervencii zástupcov podnikateľských subjektov tu chcú investovať mnohí investori zo zahraničia. Na druhej strane vďaka SOPK nachádzajú aj naši podnikatelia nové trhy v zahraničí.