novinky z radnice

Úspešne na ceste proti vírusom a baktériám

V našom seriáli sa dnes zastavíme na infekčnom oddelení, dnes už infekčnej klinike. Patrí medzi najstaršie v trnavskej nemocnici. Záznamy hovoria, že už v roku 1824 boli infekční pacienti liečení spoločne s pacientmi trpiacimi venerickými ochoreniami. V roku 1831 sa v Trnave rozšírila epidémia cholery a pacienti boli izolovaní pri starom cintoríne, kde bola aj malá nemocnica – lazaret.

Zomrela niekdajšia prodekanka FMK UCM Gabriela Bartošová

V horúcich letných mesiacoch sme sa dozvedeli smutnú správu, že tento svet opustila Gabriela Bartošová-Gáliková (*3. apríla 1977 Trnava †19. júla 2017 Trnava), pedagogička a začas aj prodekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM Trnava.

Rekonštrukcia južnej veže stredovekého trnavského mestského opevnenia je už dokončená

Mestská samospráva dokončila rekonštrukciu južnej veže z polovice 13. storočia v najstaršom dochovanom úseku mestského opevnenia na ulici Dolné bašty. Obnova tejto časti hradieb bola vzhľadom na nesprávnu technológiu predchádzajúcej obnovy mimoriadne náročná.

Dedinská ulica v Modranke prejde rekonštrukciou, súčasťou bude unikátny dažďový manažment

V prvý augustový deň sa začne dlho plánovaná rekonštrukcia komunikácie na Dedinskej ulici v Modranke na úseku od križovatky Pútnickej s Rajčurskou po križovatku Topoľovej a Jarnej ulice. Predpokladaný termín ukončenia prác je 31. októbra 2017. Kvôli stavebným prácam bude na tomto mieste čiastočne obmedzená doprava a pohyb osôb. Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti budú vytipované obchádzkové trasy.

V rámci komplexnej rekonštrukcie dostane komunikácia nový povrch so zosilnenou vrchnou vrstvou cesty, pribudne nový mobiliár i zeleň. Zaujímavosťou je tzv. dažďový manažment a nový systém odvodnenia, ktorý samospráva zavádza na území mesta po prvýkrát:

Európsky týždeň mobility aj v Trnave

Od 16. do 22. septembra sa uskutoční aj v Trnave už tradičný Európsky týždeň mobility, ktorý organizuje Európska komisia s cieľom podnietiť jednotlivé európske mestá k zavádzaniu a podpore opatrení zameraných na udržateľnú dopravu a vyzvať obyvateľov, aby si pripomenuli, že existujú „múdrejšie“ alternatívy automobilovej dopravy v našich mestách.