novinky z radnice

Udelené budú ocenenia mesta Trnavy

Návrhy na udelenie ocenení mesta Trnavy významným jednotlivcom i kolektívom za rok 2016 schvaľovali poslanci mestského zastupiteľstva na svojom 17. riadnom zasadnutí 28. februára 2017 (po uzávierke tohto vydania). Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční tradične v prvú marcovú nedeľu – 5. marca o 16. hodine v sále Marianum na Arcibiskupskom úrade v Trnave.

Projekt Právna klinika pre občanov bude pokračovať aj v tomto roku

Právna klinika pre občanov v nepriaznivej životnej situácii, ktorú zrealizovalo Mesto Trnava v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v zimnom semestri 2016, bude pokračovať aj v tomto roku. Trnavčanky a Trnavčania, ktorí potrebujú informácie v oblasti občianskeho, pracovného, správneho a trestného práva, budú môcť prísť každú stredu od 15.00 do 18.00 h na Mestský úrad na Trhovej 3 do priestorov bývalého športového obchodu (vľavo od hlavného vchodu).

Chcú kurzom podchytiť technicky nadané deti

Naučia sa niečo zo základov robotiky a elektropneumatiky, čo im pomôže lepšie sa orientovať pri výbere strednej školy. Aj také sú predstavy detí o novom kurze technického vzdelávania, ktoré pilotne spustila Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave v spolupráci s Mestom Trnavou a partnerskou firmou Festo. Desiati žiaci zo Základnej školy Kornela Mahra sa budú učiť podobne ako vysokoškoláci v najmodernejšie vybavenom laboratóriu pneumatiky a elektropneumatiky pod vedením Ing. Miriam Matúšovej, PhD. a Ing. Eriky Hruškovej, PhD.

Všetky televízne ocenenia OTO boli odliate v Trnave

Už 11. marca večer sa na verejnoprávnej Jednotke dozvieme mená osobností televíznej obrazovky za minulý rok. Mnohé nominácie síce mohli vzbudiť úsmev, no o osobnostiach rozhodujú vždy diváci, ktorí ich aj posunú na piedestál víťazov. Každý ocenený dostane sošku OTO, ktorá je už sedemnásť rokov symbolom tejto ankety. Autorkou návrhu je výtvarníčka Linda Viková, ktorá ju poňala ako tri postavičky zastupujúce jednu verejnoprávnu RTVS a dve komerčné televízie, ktoré pomyselne držia televíznu obrazovku. Technológia výroby tejto sošky vznikla na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave a jej autorom je Eugen Belica.

Mesto Trnava štartuje Participatívny rozpočet 2017 s rozpočtom 50 000 eur

Trnavská mestská samospráva nadväzuje na úspešný pilotný ročník Participatívneho rozpočtu 2016, v ktorom sa podarilo zrealizovať štrnásť z pätnástich projektov navrhnutých občanmi a obyvateľmi Trnavy. Kým v minuloročnom rozpočte mesta bolo na tieto účely vyčlenených 39 500 eur, Participatívny rozpočet 2017 už môže počítať so sumou 50 000 eur. Prvé verejné stretnutie sa uskutoční v utorok 7. februára o 18. hodine v zasadačke mestského zastupiteľstva na trnavskej radnici. Pozvaní sú všetci, ktorí chcú ideami, podnetmi aj činmi prispieť k zlepšeniu života v našom meste. Heslo tohto ročníka je Od ľudí pre ľudí.