Na jarmoku bude už len kompostovateľný riad

Trnavská mestská samospráva aktívne hľadá a uplatňuje možnosti udržateľného spôsobu života nielen v manažmente mestskej zelene a dopravy, ale aj v spôsoboch nakladania s odpadmi. Mesto Trnava sa pridáva k prvým organizátorom trhov a festivalov na Slovensku, ktorí zakázali počas týchto podujatí používanie jednorazových plastových tanierov, príborov a pohárov. Na Tradičnom trnavskom jarmoku sa tento rok po prvý raz bude používať výhradne kompostovateľný riad.

Zvonček šťastia či útulok pre mačky? Trnavčania povedali, čo si v meste prajú

Návrhy na kultúrne podujatia, na rozličné formy sociálnej pomoci či na úpravu verejných priestorov – to je výsledok stretnutí aktívnych občanov podieľajúcich sa na Participatívnom rozpočte pre Trnavu v roku 2018.

Participatívny rozpočet spája ľudí, ktorí majú chuť a energiu meniť veci k lepšiemu a zároveň majú predstavu o tom, ako môžu premeniť svoje vízie na skutočnosť. Ich stretnutia na trnavskej radnici boli zamerané najmä na tri oblasti: kultúru a šport, sociálne témy a verejný priestor a zeleň. S podnetom mohol prísť mohol ktokoľvek, domáci obyvatelia i „netrnavčania“, ktorým záleží na tom, ako vyzerá a čo ponúka naše mesto.

Trnavské deti – drobné nápady, veľké úspechy

Pri mnohých aktivitách pre deti na školách stačí nápad, kreatívny pedagóg, zvedavé a aktívne deti, a úspešný projekt je na svete. Potvrdzuje sa to každý deň na Súkromnej základnej škole Besst v Trnave na Limbovej ulici, kde deti majú svoj vlastný výtvarný ateliér. Doterajšie výtvarné práce boli natoľko zaujímavé, že vyšlo aj na samostatnú výstavu v Západoslovenskom múzeu. Iná skupina detí, ich spolužiaci z Anglicko-slovenskej bilingválnej školy BESST, napĺňa nevšedný projekt v súťaži robotických stavebníc. Z celosvetového šampionátu v Detroite si odniesli 3. miesto. Poďme však po poriadku.

Mária Linkešová: Chémia je všade okolo nás

Každoročne udeľuje Trnavská univerzita príležitosti Dňa učiteľov Cenu Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti. Tento rok si ich opäť odniesli laureáti zo štyroch aktívnych fakúlt. Ocenení boli vedúci Katedry teórie práva a ústavného práva Právnickej fakulty Marek Káčer, psychológ prof. Peter Halama z Filozofickej fakulty a najdlhšie pôsobiaca pedagogička v odbore Ošetrovateľstva a rehabilitácie Jana Boroňová z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce. Za celoživotnú prácu pri chemickom vzdelávaní mladej generácie v Trnave dostala ocenenie Mária Linkešová (nar. 17. mája 1954 v Trnave) z Katedry chémie na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity.

Koža: Najväčší orgán, niekedy aj najväčšie problémy

Oblasť medicíny, o ktorej budeme dnes hovoriť, by sa mala považovať za najdôležitejšiu. Koža je totiž najväčším orgánom tela. Pacienti najmä s chronickými ochoreniami kože by isto vedeli rozprávať o tom, aké stigmy im spôsobujú a aké trápenie prežívajú. Ako fyzické, tak aj psychické. Niekedy je kožné ochorenie problémom na celý život. Dnes sa teda pristavíme oddelení trnavskej nemocnice, kde sa snažia tieto problémy pacientov riešiť a vyriešiť.