Trnavská onkológia má celoslovenskú úroveň

V dejinách trnavského zdravotníctva sa dočítame, že pôvodne boli v trnavskej nemocnici na onkologické ochorenia vyčlenené lôžka v troch izbách v rámci gynekologického oddelenia. No čoskoro sa začalo uvažovať o komplexnejšej rádioterapeutickej starostlivosti. Zrekonštruovala sa jedna z najstarších budov nemocnice a využíval sa najmä prístroj pre hĺbkovú a kontaktnú röntgenologickú terapiu. Od 60. rokov sa teda onkologické ochorenia liečili na rádioterapeutickom oddelení, v samostatnej budove, ktorú nájdeme aj dnes v areáli nemocnice hneď na prvom rázcestí.

Odborníci z Prahy sa prišli inšpirovať trnavskými revitalizáciami vnútroblokov

Zbierať čo najviac informácií o možnostiach a riešeniach vnútroblokov a nechať sa inšpirovať úspešnými realizáciami. Aj taký bol dôvod cesty českých architektov a odborníkov na oblasť urbanizmu na Slovensko. Zástupcovia úradov rôznych pražských mestských častí čerpali informácie o tom, ako sa dajú vo vnútroblokoch zmierňovať dopady klímy na život v meste, najmä na sídliskách a v bytových domoch, a kde sa dajú hľadať finančné nástroje na ich rozvoj. Jeden deň strávili aj v Trnave.

Divadlo ukončilo sezónu podobenstvom o rozdelení sveta

Premiéra hry Rolanda Schimmelpfenniga Na druhom brehu sa uskutočnila 16. júna 2018 v Divadle Jána Palárika. Účinkujú: Kamil Mikulčík, Vladimír Jedľovský, Tibor Vokoun, Tomáš Vravník, Tomáš Mosný, Petra Blesáková, Ingrida Baginová, Martin Macko, Michal Blaho, Dáša Moderová, Sebastián Ruttkay / Michal Nvota a členovia Folklórneho súboru Trnafčan. Preklad: Eva Melichárková; réžia: Viktor Kollár; dramaturgia: Lucia Mihálová; scéna: Michal Lošonský; kostýmy: Ondrej Zachar; hudba: Kamil Mikulčík; svetelný dizajn: Ján Ptačin; pohybová spolupráca: Elena Kolek Spaskov.

Georges Buffon a jeho encyklopedické dielo Histoire naturelle

Georges-Louis Leclerc, gróf de Buffon (1707 – 1788) bol francúzskym matematikom, prírodovedcom a osvietenským spisovateľom, dlhoročným riaditeľom parížskej botanickej záhrady. Preslávil sa autorstvom rozsiahlej encyklopédie o prírode. Postupne písal a vydával svoje celoživotné dielo, ktoré malo pôvodne zmapovať celú prírodu. Napriek obrovskému rozsahu ale zostalo torzom, ktoré pojednáva o teórii a vývoji Zeme, o štvornožcoch a vtákoch, o prírodopise človeka, o mineráloch a dielo o „epochách prírody“, ktoré predchádza myšlienke celkového vývoja. Buffon sa ako jeden z prvých vedcov pokúsil o exaktný odhad veku Zeme. Urobil ho pomocou merania času vychladnutia železnej gule a prišiel s údajom 75 000 rokov.

Jozef Šimončič oslávil jubileum s kolegami a študentmi

Kultúrna verejnosť, ale najmä zástupcovia historickej a archívnej obce a Trnavskej univerzity si spolu s jubilantom historikom a archivárom profesorom Jozefom Šimončičom (nar. 18. júna 1928 v Dechticiach) pripomenuli jeho okrúhle životné jubileum. Na odbornom kolokviu zazneli nielen pozdravné príhovory jubilantovi, ale boli mu odovzdané aj viaceré uznania. Okrem ocenenia z jeho domácej Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity spomeňme udelenie Uznania za zásluhy o verejnú správu, ktorú mu v mene generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR odovzdala riaditeľka Štátneho archívu v Trnave Júlia Ragačová. Práve trnavský štátny archív bol štyri desaťročia domovskou stanicou Jozefa Šimončiča.