Zrkadlo našich rozhodnutí

Mesiac marec spájame často s knihou. Predchádzajúce generácie mali knihu v úcte ako symbol vzdelania, ktoré rozširovalo poznanie človeka i okolitého sveta. Nielen vďaka obsiahlym informáciám, ale predovšetkým kvôli schopnosti knihy vyrozprávať príbeh, sprostredkovať emócie či odkryť tie vrstvy života, ktoré sme v pragmatickom svete prehliadli alebo jednoducho vytesnili. Kniha zároveň udržiavala kontinuitu reči s myslením, pričom prehlbovala poznanie aj pokoru pred neobsiahnuteľným celkom bytia. Bola a naďalej zostáva jednou z možných dostupných ciest k múdrosti.