Čas svetla

Európsky parlament zrušil striedanie letného a zimného času. V roku 2021 by sme si mali naposledy nastaviť čas, ktorý už budeme používať počas ďalších nasledujúcich rokov. Každý členský štát si má vybrať, ktorý čas si ponechá. Z praktického hľadiska by som kvôli dlhšie trvajúcemu svetlu preferoval letný čas, a to aj napriek tomu, že v zime by sme vstávali za tmy. Na úrovni európskych štátov sa ešte očakáva diskusia, pre ktorý variant sa napokon rozhodneme.