Vzdor nestačí

S nástupom technológií sa od určitého stupňa vývoja vyžaduje od vynálezcov i výrobcov základná kompatibilita, ktorá má zabezpečiť, aby nové nápady a systémy na seba nadväzovali. Plynulosť a kontinuita urýchlili vývoj a prepojenie rôznych platforiem. Aj samotná spoločnosť, ak sa má posúvať dopredu a rásť, potrebuje určité predpoklady na ujasnenie základného smerovania a dohody o dodržiavaní pravidiel. Platí to napríklad aj pri jazyku, ktorým spoločne komunikujeme. Bez dohody o význame a obsahu slov či bez gramatiky je ťažké udržať reč v medziach zrozumiteľnosti. Žijeme v dobe, v ktorej sa vzájomné väzby a formy zoslabujú, pričom sa zužuje aj priestor spoločného konsenzu.