Otvorený príbeh rozprávania

Po premiére divadelnej hry Matky autor literárnej predlohy Pavol Rankov pripomenul, že spracované divadelné dielo je svojbytným príbehom. Predstavenie inšpirované jeho knihou prinieslo ďalšie roviny interpretácie aj nové podnety. V osobnom rozhovore vyjadril radosť z týchto paralel, o ktorých on ako autor pôvodne ani nepremýšľal. Opäť sa potvrdilo, že umelecké dielo napriek zdanlivému ukončeniu žije naďalej svojím vlastným životom. V podobe čítania či rozprávania pokračuje, mení sa a vrství.