Revolučné svetlo

November, obdobie jesene, chladu a ubúdajúceho svetla spájame so spomienkou na zosnulých. Pamäť, tradícia a úcta k predkom patria k základným princípom európskej kultúry. Vďaka mysleniu a rozprávaniu sa ľudia nestrácajú, ale zostávajú prítomní v toku bytia a v príbehoch, do ktorých sme vďaka životu rodičov vstúpili aj my. V ňom sa nás dotkli popri osobných láskach a sklamaniach i udalosti, ktoré ovplyvnili pomery v spoločnosti. Patrí k nim neodmysliteľne aj november 1989, keď sa množstvo ľudí, napriek rôznosti názorov či vierovyznania, zjednotilo na námestiach a prihlásilo k zmene spoločenského zriadenia.