Naplniť čas dobrom

Končiaci sa rok je zo spoločenského pohľadu pomerne pestrým obdobím, ktoré je preplnené rozličnými mediálnymi interpretáciami, kauzami, nahrávkami, zmenami i nádejami. Zaiste budú ešte dlhšie rezonovať jeho hodnotenia z pohľadu analytikov, novinárov či samotných politikov. V našom civilizačnom prostredí často zužujeme záverečnú rekapituláciu roka na otázku, čo nám dal.