Jarné prúdenia

Zima bola rozpačitá. Sneh v nižších polohách ledva pocukrovil zem a mráz iba zopárkrát prinútil vodu zmeniť skupenstvo na jej povrchu. V bežnej reči by sme povedali: zima, ktorá nezodpovedá normálu. Otepľovanie a s ním spojené dôsledky i pokles spodných vôd sú realitou. Presakuje i do mediálneho či politického diskurzu. U nás počas zimného obdobia však dominovali predvolebné prúdenia a iskrenia. Valili sa informácie, dezinformácie, odhalenia i ohovárania, až atmosféra miestami hustla ako pred búrkou. Prekračovala hranice racionality i toho, čomu hovoríme úcta k človeku a vecná diskusia. O tú akoby sme nestáli.