slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

Nestratiť pevnú pôdu pod nohami

Horúce dni, sucho a teploty nad tridsať stupňov Celzia sa v našom regióne v posledných rokoch udomácňujú už počas júna. Vždy ma fascinovala prax v južných krajinách, kde pravidelne poobede v takomto období stíchne ruch a nastane siesta. Ide o jeden z mála zachovaných zvykov, kedy človek celkom nepodľahol honbe za ziskom a prirodzene reaguje na aktuálne podmienky svojho životného prostredia.

Vzdor nestačí

S nástupom technológií sa od určitého stupňa vývoja vyžaduje od vynálezcov i výrobcov základná kompatibilita, ktorá má zabezpečiť, aby nové nápady a systémy na seba nadväzovali. Plynulosť a kontinuita urýchlili vývoj a prepojenie rôznych platforiem. Aj samotná spoločnosť, ak sa má posúvať dopredu a rásť, potrebuje určité predpoklady na ujasnenie základného smerovania a dohody o dodržiavaní pravidiel. Platí to napríklad aj pri jazyku, ktorým spoločne komunikujeme. Bez dohody o význame a obsahu slov či bez gramatiky je ťažké udržať reč v medziach zrozumiteľnosti. Žijeme v dobe, v ktorej sa vzájomné väzby a formy zoslabujú, pričom sa zužuje aj priestor spoločného konsenzu.

Nezostať pri slovách

Šestnásťročná švédska študentka Greta Thunbergová sa stala tvárou ekologického hnutia. Tisícky študentov protestovalo vo viacerých mestách po celom svete proti globálnemu otepľovaniu a za ochranu životného prostredia. Napriek nadšeniu i výhradám, ktoré sa po medializovaní jej vystúpení objavili na rôznych fórach, ma zaujali dva fenomény: aktivizácia ľudí a prispôsobenie si pravdy podľa vlastného videnia sveta.

Čas svetla

Európsky parlament zrušil striedanie letného a zimného času. V roku 2021 by sme si mali naposledy nastaviť čas, ktorý už budeme používať počas ďalších nasledujúcich rokov. Každý členský štát si má vybrať, ktorý čas si ponechá. Z praktického hľadiska by som kvôli dlhšie trvajúcemu svetlu preferoval letný čas, a to aj napriek tomu, že v zime by sme vstávali za tmy. Na úrovni európskych štátov sa ešte očakáva diskusia, pre ktorý variant sa napokon rozhodneme.

Menej je niekedy viac

Dominujúce predstavy o šťastnom živote bývajú často klamlivé. Potvrdzujú to aj paradoxy, ktoré nám život vo svojej rozmanitosti prináša.

Po dlhšej absencii som sa v sobotu opäť vybral do obchodu nakúpiť potraviny na víkend. Približujúc sa k obchodu ma už pohľad na priľahlé parkovisko vytrhol z letmého pozorovania okolia. Nebolo beznádejne plné ako obvykle v takomto čase. Pozrel som sa na hodiny. Nie, nejdem neskoro. Ani o nákupný košík nebola núdza. Tlačiac ho k dverám som si všimol vyvesený oznam: Od zajtra bude kvôli rekonštrukcii zatvorené. Vstup medzi porozoberané a vyprázdnené regály umocnil realitu. Zaváhal som. Obrátim sa a idem inde?