slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

To, čo nás spája

Novinky z radnice vstupujú do svojho 25. ročníka s novou tvárou. Úsilím redakcie bolo vytvoriť priestor na prehľadnejšie grafické zalomenie textov a fotografií. V tejto súvislosti sa chceme poďakovať vám, čitateľom, za priazeň a vernosť nášmu periodiku a poslancom mesta Trnavy, ktorí každoročne schvaľujú finančnú čiastku na tlač Noviniek z radnice, že tento rok zohľadnili aj zmenu formátu.

Ako prichádza svetlo

Opäť je kalendár pri svojom konci. Všetko je rýchlejšie. I obdobia od začiatku roka po jeho záver sa nám javia kratšie. Akoby postupne v rýchlosti vypadli dni a týždne. Žijeme intenzívnejšie. S množstvom informácií a podnetov. Tečú rýchlejšie ako čas. Ešte nestihneme spracovať jeden impulz a už sme vystavení ďalším. Prekračujeme nielen čas, ale i priestor. Prekonávame diaľku fyzicky či virtuálne.

Maják na vodách života

Pokles teplôt a svetelnej intenzity spolu s padajúcim lístím charakterizuje jesenný čas. Patrí k nemu aj tradícia prvého novembrového týždňa, kedy sa stretávame na cintorínoch. Osobne ich mám síce radšej v dňoch, keď tam panuje väčší pokoj a ticho, lebo mi jasnejšie pripomínajú zastavený čas.

Poznanie vie bolieť, ale aj liečiť

Čím viac vieme, tým je to ťažšie. S podobným konštatovaním som sa stretol pri diskusiách o riešení napätia v Sýrii, o situácii na politickej scéne, pri problémoch v náboženských či občianskych spoločenstvách i pri hľadaní východísk v meste. Naozaj platí, že je lepšie nevedieť?

Sloboda slova?

Prípad Edwarda Snowdena, ktorý zverejnil informácie o odpočúvaní a sledovaní telefonických rozhovorov a komunikácie cez internetové siete, odkryl jeden z problémov modernej spoločnosti. Zvykli sme si na to, že bez premýšľania o podstate problému zaujmeme postoj. Za alebo proti. V živote však nie je nič čierno-biele. Z dejín vieme, že súčasťou poznania väčšej časti spoločenstiev i udržania prirodzenej moci bola určitá miera utajovania, tabu.