slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

Nestratiť človeka

V druhej polovici leta sa v Trnave skúšobne spustila zmena liniek mestskej hromadnej dopravy. Projekt na základe prieskumu vypracovala odborná firma s cieľom zredukovať nevyťažené linky. Zmena priniesla i stovky podnetov a pripomienok. Časť z nich sa v priebehu mesiaca zapracovala do systému, ďalšie zmeny ešte prídu. Nie je možné uspokojiť všetkých, no je potrebné nastaviť autobusové spojenia tak, aby dopravu mohlo používať čo najviac ľudí.

Padajú svety aj slzy. Ostáva to, čo sme spravili pre dobro

V bežiacom toku dejín odkrýva v sebe človek aj nespokojnosť so smerovaním života vo vedomí konečnosti. Viacero dátumov a rokov bolo spojených s koncom sveta či ľudstva. Práve prebiehajúci rok zaradili proroci záverečnej bodky k takýmto rokom.
Popri úsmeve nad fatálnosťou čísel treba priznať, že rozhodne ide o zaujímavý tok času v tohtoročnom dianí.
Na osobnej, miestnej i celospoločenskej rovine.

Sme na rade

Po prečítaní jedného z denníkov som si uvedomil rozporuplnosť doby a jej predstáv. V komentári sa autor zamýšľal nad národným povedomím, ktoré sa údajne potvrdilo i pri posledných majstrovstvách sveta v hokeji. Dve strany predtým krátka správa informovala o čínskom investorovi. Plánuje skúpiť na Slovensku hektáre poľnohospodárskej pôdy. Budú na nej pestovať plodiny pre svoju krajinu.

Musím, či chcem?

A naozaj musíš? Táto veta môjho syna ma zneistí pri každom odchode z domu za povinnosťami či za dohodnutými stretnutiami. Netreba ani pohľad do očí, aby otázka z jeho úst rozkývala základmi môjho presvedčenia. Niekedy i vyzúva topánky, ktoré už boli na nohách. Po odznení jeho slov sa to, čo som dovtedy považoval za nutnosť, dostáva do úplne iného svetla. S ním prichádza i prehodnotenie priorít.

Vráťme práci česť

Pri nedávnej ceste vlakom som si uvedomil, ako na poliach a lúkach rok čo rok miznú ľudia obrábajúci pôdu. Nejde len o nahradenie ťažkej práce technikou, ale aj o vytrácanie záhumienkov a políčok. No vytráca sa i bežná fyzická práca v mestách. Poctivo vymiesené a nakysnuté cesto na chlieb nahrádza zamrazený polotovar z neznámych končín.