slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

Sloboda slova?

Prípad Edwarda Snowdena, ktorý zverejnil informácie o odpočúvaní a sledovaní telefonických rozhovorov a komunikácie cez internetové siete, odkryl jeden z problémov modernej spoločnosti. Zvykli sme si na to, že bez premýšľania o podstate problému zaujmeme postoj. Za alebo proti. V živote však nie je nič čierno-biele. Z dejín vieme, že súčasťou poznania väčšej časti spoločenstiev i udržania prirodzenej moci bola určitá miera utajovania, tabu.

Únik z ničivého víru informácií do vôd porozumenia

Namáhavý súboj muža v rozbúrených vodách počas povodní mi ostal dodnes v mysli. Zábery z helikoptéry v jednom zo spravodajstiev zachytávali úsilie človeka, ktorého strhával prúd čoraz rýchlejšie do ničivého toku. Najhoršie na zápase s vodným živlom bolo to, že jeho snaha zachrániť sa bola kontraproduktívna. Zmätený a dezorientovaný totiž plával smerom k záhube.

Priestor pre víziu

Spor medzi deťmi a rodičmi, napätie nového a starého či rozpor ideálov s realitou patrí do každého rastúceho spoločenstva. Problém nastáva, ak sa napätie mení na hnev, nenávisť alebo násilie. Zlomy vo vnímaní sveta prerastali v minulosti až do revolúcií. Väčšinou pohltili aj iniciátorov zmeny. Protichodné názory sa riešili rôzne. Keď dominovala sila a moc, nazvali sme to totalita.

Skúsme vzlietnuť do jari a leta

Čakanie na tohtoročnú jar bolo pre mnohých z nás nekonečné. Najstaršia generácia márne lovila v pamäti. Vo svojich spomienkach nedokázala nájsť porovnateľný rok, v ktorom by začiatkom apríla nebolo možné nájsť náznaky konca zimy.

Priestor medzi extrémami

Pri jednom z podujatí som požiadal známu o drobnú pomoc. Trochu žartom, trochu vážne mi odpovedala: „Matka Tereza už umrela“. Zanevreli sme na nezištnú pomoc? Myslím si, že nie. No je pravda, že sa sťahujeme do seba. Strácame dôveru aj vo veci verejné. Nemusí ísť iba o negatívne smerovanie, pokiaľ nebude úplnou rezignáciou. Človek potrebuje byť najprv sám sebou. Potvrdený prostredím istoty, priateľov a rodiny.