slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

Čo odkážeme budúcnosti?

Pri jednej z turistických prechádzok mi nadšený geológ rozprával o pohorí, na ktorom robil niekoľkoročný výskum. Vrstvenie jednotlivých zložiek zeminy, kamenia a postupne hnijúcich drevín vytvorilo po tisícročiach nielen obdivuhodnú prírodnú scenériu, ale i zásobáreň vzácnych surovín. Nálezisko bolo zdrojom obživy celého regiónu.

Posolstvo

Počas posledného štvrťroka dosiahol počet ľudí na Zemi sedem miliárd. Nepredstaviteľné číslo. Množstvo, pri ktorom mrazí. Z pohľadu striktne matematického či biologického sa pritom jednotlivec stráca. Ak však použijeme rozum a reflexiu, ktoré nás odlišujú od ostatných živočíchov, odkrývajú sa obrysy zmyslu ľudskej existencie.

Vládne túžba mať

Môj syn má občas problém uveriť mi, že v jeho veku som mal len zopár hračiek a dva „angličáky“. Napriek trom plným škatuliam detského bohatstva si stále myslí, že ešte toho potrebuje viac. Prirodzene, ako dieťa vystavené pestrosti chce siahnuť po všetkom.

Uzlík, či oko siete?

Začiatok leta mnohých nenadchol. Po teplejšom týždni nastúpilo ochladenie a dažde. Častou frázou júlových rozhovorov sa stala poznámka, že „už ani leto nie je také, aké bývalo“. Ono akoby počulo naše ponosy a koncom augusta nám zavarilo. Opäť sa nám to nepáčilo. Dnes, keď už leto prešlo do jesene, vieme, že nie je správne zvaľovať nespokojnosť na počasie.

Viac ako peniaze

Pri skeptickom pohľade sa zdá, že jedinou hodnotou sú dnes peniaze.
Kvôli nim sa dokážu ľudia nielen rozhádať, nenávidieť, štrajkovať, ale i zabíjať a viesť vojny. Každá uznávaná hodnota v spoločnosti platí za určitých podmienok v rámci dodržiavaných pravidiel. Pri peniazoch je priestorom, v ktorom sa zhodnocujú, trh. Podľa expertov platí pravidlo voľnosti trhu.