slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

Nejde len o šport

Začiatok mája poznamenal hokej. Pozoruhodná bola schopnosť ľudí zjednotiť sa za národný tím. Napriek prevládajúcej skepse a šíreniu negatívnych správ sa Slováci nadchli pre svoje mužstvo. Do posledných zápasov doňho vkladali medailovú nádej.

Manažérstvo izolovaných procesov

V spoločenských i v kultúrnych kruhoch dlhodobejšie pociťujeme absenciu prirodzených autorít. Po problémoch s atómovou elektrárňou v Japonsku sa v komentároch objavili úvahy o chýbajúcich autoritách v krajine, ktoré by vedeli reagovať na situáciu. V krízových momentoch, v obdobiach, keď je potrebné rozhodovať, vnímame, že osobnosti s dosahom na spoločnosť i konanie absentujú.

V rukách osudu, či osud v rukách?

Protesty v Tunisku, Egypte a Líbyi dominovali niekoľko týždňov v hlavných udalostiach dňa aj u nás. Sprevádzali ich obavy i nádeje. Hľadali sa nielen príčiny a súvislosti, ale odzneli i paralely s udalosťami v roku 1989. V oboch prípadoch zohrali primeranú úlohu médiá. Informovali a mobilizovali ľudí. V prípade Blízkeho východu sa výraznejšie vyzdvihovali sociálne siete a internet.

Čo nie je na internete

Na gramofónové platne si stredná aj staršia generácia spomína už len nostalgicky. Tí mladší pomaly nevedia, o čom je reč. V zabudnutí zostávajú aj kotúče a magnetofónové kazety. Rýchly nástup nových technológií posúva tie staré do zabudnutia. 

Priateľstvu i odvahe

Prelom roka s plánmi do budúcnosti neodvratne prekrýva čas. Jeho relatívnosť potvrdzuje život sám. S pribúdajúcimi rokmi sa nám interval ohraničujúci platnosť kalendára čoraz viac kráti. Zrýchlenie časových predelov nepostihuje len jednotlivcov. Kým bol život predkov zviazaný s pôdou a prírodou, kolobeh času určovalo striedanie dňa a noci v kombinácii so zmenou ročných období.