slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

Dar

Koniec roka sa nesie v znamení Vianoc. Symbolicky sa nádej nového začiatku, nového človeka prekrýva s končiacim sa rokom. Ten sa stáva minulosťou. Každý z nás vstúpil do tohto zdanlivého kolobehu, v ktorom je vďaka životu jedných možný život iných. Vždy aj súčasť minulosti, ktorá darovala prítomnosť, s nádejou na zajtrajšok. Obeta a láska vytvárajúce priestor pre druhého.

Lúč svetla v tme

Vyše dvoch mesiacov muselo čakať pod zemou na záchranu tridsaťtri zavalených baníkov v Chile. V osemstometrovej hĺbke ich pri živote udržiaval vzduch prúdiaci úzkymi štrbinami a nádej im dodávalo komunikačné prepojenie s vonkajším svetom cez jeden z otvorov. Minimálny priestor na pohyb, mizivé podmienky na život, stiesnenosť, odlúčenie od najbližších. To a mnoho ďalších obmedzení negatívne vplývali na ich psychiku.

Samota čísiel

Zaujali ma dve správy koncom leta. Z Japonska a z Grécka. V oboch krajinách zistili, že stovky evidovaných starších ľudí poberajúcich dôchodok už vlastne nežijú či neexistujú. Nič nové pod slnkom. Už klasik literatúry písal o mŕtvych dušiach. Iná paralela je na zamyslenie.

Cesta do krajiny duše

Začiatok prázdnin som v detstve trávil na dedine. Čas na hry bol pre miestne deti vyhradený až podvečer. Počas dňa pomáhali okolo domu a v záhrade. Nás, deti z mesta, vtiahli do iného rytmu. Žatva, zber úrody či obriadenie domácej hydiny patrili k pravidelným rituálom ich prázdninového obdobia.

Stačí ísť vpred?

Dva mesiace zamoruje more v Mexickom zálive tečúca ropa. Spočiatku dvanásť až devätnásť tisíc barelov čierňavy ničilo denne morský a podmorský svet. No nielen ten. Najväčšia havária znehodnotí ľuďom na desiatky rokov ich kvalitu života. A miliónom živočíchov i organizmov zahubila existenciu úplne. Civilizácia, s jedinou túžbou po zisku za každú cenu, ignorujúc iných i život sám, prináša čoraz viditeľnejšie ovocie. Jablká zániku.