slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

Viac ako peniaze

Pri skeptickom pohľade sa zdá, že jedinou hodnotou sú dnes peniaze.
Kvôli nim sa dokážu ľudia nielen rozhádať, nenávidieť, štrajkovať, ale i zabíjať a viesť vojny. Každá uznávaná hodnota v spoločnosti platí za určitých podmienok v rámci dodržiavaných pravidiel. Pri peniazoch je priestorom, v ktorom sa zhodnocujú, trh. Podľa expertov platí pravidlo voľnosti trhu.

Nič v ničom

Do života nás voviedli rodičia. Naučili nás reč, odovzdali podstatné skúsenosti. Patrilo k nim rozlíšenie dobra a zla, čo sa smie a čo nie. Tradícia a kultúra národa v navrstvení prežitého vytvárali rámce porozumenia svetu. V rôznych stupňoch interpretácie a pochopenia udržiavali zmysel. Pilierom boli hodnoty presahujúce existenciu jednotlivca.

Nejde len o šport

Začiatok mája poznamenal hokej. Pozoruhodná bola schopnosť ľudí zjednotiť sa za národný tím. Napriek prevládajúcej skepse a šíreniu negatívnych správ sa Slováci nadchli pre svoje mužstvo. Do posledných zápasov doňho vkladali medailovú nádej.

Manažérstvo izolovaných procesov

V spoločenských i v kultúrnych kruhoch dlhodobejšie pociťujeme absenciu prirodzených autorít. Po problémoch s atómovou elektrárňou v Japonsku sa v komentároch objavili úvahy o chýbajúcich autoritách v krajine, ktoré by vedeli reagovať na situáciu. V krízových momentoch, v obdobiach, keď je potrebné rozhodovať, vnímame, že osobnosti s dosahom na spoločnosť i konanie absentujú.

V rukách osudu, či osud v rukách?

Protesty v Tunisku, Egypte a Líbyi dominovali niekoľko týždňov v hlavných udalostiach dňa aj u nás. Sprevádzali ich obavy i nádeje. Hľadali sa nielen príčiny a súvislosti, ale odzneli i paralely s udalosťami v roku 1989. V oboch prípadoch zohrali primeranú úlohu médiá. Informovali a mobilizovali ľudí. V prípade Blízkeho východu sa výraznejšie vyzdvihovali sociálne siete a internet.