slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

Samota čísiel

Zaujali ma dve správy koncom leta. Z Japonska a z Grécka. V oboch krajinách zistili, že stovky evidovaných starších ľudí poberajúcich dôchodok už vlastne nežijú či neexistujú. Nič nové pod slnkom. Už klasik literatúry písal o mŕtvych dušiach. Iná paralela je na zamyslenie.

Cesta do krajiny duše

Začiatok prázdnin som v detstve trávil na dedine. Čas na hry bol pre miestne deti vyhradený až podvečer. Počas dňa pomáhali okolo domu a v záhrade. Nás, deti z mesta, vtiahli do iného rytmu. Žatva, zber úrody či obriadenie domácej hydiny patrili k pravidelným rituálom ich prázdninového obdobia.

Stačí ísť vpred?

Dva mesiace zamoruje more v Mexickom zálive tečúca ropa. Spočiatku dvanásť až devätnásť tisíc barelov čierňavy ničilo denne morský a podmorský svet. No nielen ten. Najväčšia havária znehodnotí ľuďom na desiatky rokov ich kvalitu života. A miliónom živočíchov i organizmov zahubila existenciu úplne. Civilizácia, s jedinou túžbou po zisku za každú cenu, ignorujúc iných i život sám, prináša čoraz viditeľnejšie ovocie. Jablká zániku.

Zodpovednosť za zajtrajšok

S prichádzajúcim letom uvažujú hlavne mladí ľudia o dovolenke. Pozornosť pútajú zahraničné, zvlášť prímorské krajiny. Grécko v tomto roku zaujalo verejnosť aj kvôli iným dôvodom. Odkrylo vážnejšie, dlhšie zahmlievané trhliny našej civilizácie.

Spoznáme ich po ovocí...

V máji vrcholí jarné prebúdzanie prírody.  Lúče slnka prehrievajú vzduch a spolu s kvapkami dažďa vlievajú život do sivých konárov a pooraných polí. Šeď ustupuje zeleni, ktorá postupne prevládne i na rozkvitnutých lúkach. Počuť šumenie listov i intenzívnejší spev vtákov.