novinky z radnice

Triediť, či netriediť? Rozhodnutie, ktoré ovplyvní budúcnosť

Jednou z mladých osobností nášho mesta, inšpirujúcou Trnavčanov k ekologickému správaniu, je Jakub Vríčan. Pochádza z Rajeckej Lesnej (nar. 20. decembra 1990 v Bratislave) a vyrastal v Šali, kde študoval na Gymnáziu Juraja Fándlyho. Na Komenského univerzite v Bratislave študoval športový a strategický manažment. V súčasnosti je plnohodnotným Trnavčanom aj zodpovedným obyvateľom mesta. Býva v samom centre Trnavy, na cestu do práce používa skateboard a produkuje minimálne množstvo odpadu. Svojím prístupom k životu i osvetou sa snaží ovplyvňovať Trnavčanov, aby žili zdravšie a mysleli aj na budúcnosť. Je to beh na dlhé trate, nie vždy sa mu darí, ale napriek tomu je presvedčený, že treba vytrvať.

Námestiu SNP vrátia štýl ranej moderny

Na obnovenie pešej zóny, jej predĺženie na Hviezdoslavovu ulicu, vybudovanie Univerzitného parčíka a revitalizáciu parku medzi Evanjelickým kostolom a Hospodárskou ulicou logicky nadväzuje požiadavka zrekonštruovať aj samotné Námestie SNP. Zámer vytvoriť rozsiahlu pešiu zónu so zeleňou a možnosťami na relaxáciu si vyžaduje prepojenie staršej historickej zástavby vymedzenej mestským opevnením, s námestím, ktoré vznikalo za jeho hranicami na začiatku 20. storočia, do harmonicky pôsobiaceho celku.

Mária Haruštiaková: „Napriek moderným metódam rozhoduje čas“

V našom seriáli o trnavských lekároch, ktorí roky svojho pracovného života venovali Trnavčanom, vám chceme predstaviť kardiologičku Máriu Haruštiakovú (nar. 11. júna 1946 v Blatnom pri Senci). Po maturite na Gymnáziu v Senci študovala na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (absolvovala 1969) a v tomto roku nastúpila ako lekárka do trnavského Okresného ústavu národného zdravia. Najprv začínala na chirurgickom oddelení a neskôr na internom. Trnavčania ju poznajú predovšetkým ako kardiologičku, ktorou je dodnes v ambulancii v mestskej poliklinike Družba. Začas bola aj zástupkyňou primára na trnavskom internom oddelení nemocnice a od roku 1995 bola na päť rokov primárkou tohto oddelenia.

Mesto tvoria ľudia, ľudia tvoria komunitu, mesto vytvorilo Komunitný plán sociálnych služieb

Kedysi to bolo úplne bežné, aj keď ľudia slovo komunita nepoznali. Pomáhali si navzájom ako rodina, obec, cirkev, mestá a náboženské spolky sa starali o vdovy a siroty, ľudí bez strechy nad hlavou. Potom túto starostlivosť spoločenstva prebral na seba štát, ktorý je však príliš abstraktný, aby jeho pomoc mohla byť vždy komplexná a adresná. Už niekoľko rokov vznikajú „ohnivká pomoci“ v rámci jednotlivých komunít, ale často sú príliš ojedinelé a mnoho ich ešte chýba na to, aby reťaz držala pohromade a ťahala z biedy tých, ktorí to najviac potrebujú. Ľudí bez domova, rodiny v hmotnej núdzi, rodiny s postihnutým dieťaťom zaťažené nadmerným psychickým tlakom, týrané ženy či deti...

Tibor Tibenský: ...vytráca sa záujem o problémy pacienta, láskavé slová a kolegialita medzi lekármi

V našom seriáli sa tentoraz pristavíme na internom oddelení trnavskej nemocnice. Už samotný názov naznačuje, že sa venuje chorobám vnútorných orgánov. Interné oddelenie patrilo medzi prvé, ktoré boli založené už v roku 1924. V tom čase sa prednostom stal na tridsať rokov Alojz Pecháň. V roku 1955 bol menovaný prednostom Koloman Prónay, ktorý dlhé roky interné oddelenie formoval. Od interného oddelenia sa po druhej svetovej vojne postupne oddeľovali niektoré samostatné oddelenia ako oddelenie tuberkulózy a neurológie.