novinky z radnice

Miroslav Danaj: Máme spoločné korene, kmeň, konáre aj listy

Do literatúry vstúpil prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc. (* 1. 1. 1946) úspešným debutom aforizmov Niečím ťa možno liečim (2008). Potvrdil v ňom nadhľad i schopnosť vtesnať pointu či múdrosť do skratky, precíznosť a rozvážnosť lekára nielen vo vzťahu k pacientovi, ale aj k textu. Pristupuje k nemu s úctou, rozvahou, hľadaním porozumenia a súvislostí.

Štefan Bugala by rád dopísal niektoré nedokončené omše svojho prastarého otca

Nie je veľa televíznych hudobných projektov z posledného obdobia, kde by sme za bicími nástrojmi nevideli a najmä nepočuli známeho slovenského hudobníka Štefana Bugalu (nar. 31. marca 1976 v Trnave). Pripomínať, že je pravnukom Mikuláša Schneidra-Trnavského a pochádza z významnej hudobníckej rodiny, je azda hovorením o známych skutočnostiach.

Ekoporadňa Živica: Nápadov je dosť aj pre Trnavu, stačí ich len realizovať

Málo zelene, nedostatočné prírodné zázemie, suché letá s horúčavou znásobenou plochami betónu a asfaltu – to sú dlhodobé charakteristiky nášho mesta. Platili už vtedy, keď ešte hrozba globálneho otepľovania nebola témou dňa, ale skôr sci-fi literatúry. Intenzívne aktivity mestskej samosprávy zamerané na zmiernenie dopadu zmeny klímy a zadržiavanie vody v meste pomôžu, ale nestačia.

Mesto myslí na dopady zmeny klímy i na systém ekologickej stability

Aj keď na nás čakajú zimné mesiace, po nich čo nevidieť opäť prídu sparné dni – a možno aj nám napadne, prečo je v centre mesta oveľa teplejšie ako povedzme v Kamennom mlyne. Už dlhšie obdobie sa aj Trnava zamýšľa nad spôsobmi ako zlepšiť klímu v centre mesta, čo súvisí predovšetkým so zeleňou, ktorej je stále menej. Veď Trnava je na chvoste, pokiaľ ide o súvislé zelené plochy.

Stredoveké vianočné trhy na Námestí sv. Mikuláša

Spomienky na detstvo, rozprávkovú atmosféru príprav najkrajších sviatkov roka, tradície a históriu stredovekého kráľovského mesta – to všetko ponúkajú aj tento rok Stredoveké vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia od 18. do 20. decembra na Námestí sv. Mikuláša.