novinky z radnice

Hľadanie cesty k udržateľnej mobilite I.

Rodičia dnešných mladých ľudí neboli navyknutí ísť autom aj po noviny, používali viac pešiu, cyklistickú a verejnú dopravu, a predsa sa dostali všade, kam potrebovali. Ale mať auto a s tým aj isté pohodlie v dopravovaní, patrilo k túžbam ľudí žijúcich v socializme. Mnohí si to vtedy nemohli dovoliť. Je preto prirodzené, že si ľudia začali v súvislosti so zlepšovaním ekonomickej situácie po Novembri 89 tieto túžby plniť. Po štvrťstoročí je však už aj na Slovensku situácia veľmi zlá. Na nešťastie, aj v myslení ľudí, generácie, pre ktorú sa stalo používanie osobného auta na dopravu samozrejmosťou a nechcú sa svojho pohodlia vzdať.

Cez korene vrastáme do života

Nočné verše promenád, ktoré sa stali súčasťou kultúrneho leta v Trnave, vstúpili v tomto roku do svojej druhej dekády. Za ich organizáciou roky stojí Adriena Horváthová, ktorá 25 rokov pracuje v Matici slovenskej a 21 rokov je predsedníčkou jej miestneho odboru v Trnave. Zároveň vedie Literárny klub Bernolák, ktorý každoročne vyhlasuje celoslovenskú literárnu súťaž O cenu slovenského učeného tovarišstva (XVIII. ročník). Porozumieť atmosfére Trnavy i spoločenským väzbám predpokladá vstúpiť do minulosti, z ktorej vyrastáme. Životné jubileum Adrieny Horváthovej je príležitosťou odkryť jej korene v Trnave.

Napriek nedostatku priestoru by v meste mala zeleň stále pribúdať

Dlhodobým problémom Trnavy je nedostatok prírodného zázemia. V súvislosti s dynamickým rozvojom mesta ostáva na zeleň stále menej priestoru. Preto logicky vznikajú mnohé nové projekty, ktoré by tento jav kompenzovali. Trnavská samospráva v posledných rokoch venuje zeleni zvýšenú pozornosť. Niečo sa zrealizovalo a viacero projektov je pripravených na najbližšie roky. Nielen o zelených plochách a nových trendoch ich riešenia, ale aj o pripravovaných investičných akciách sme sa rozprávali s vedúcim odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave Tomášom Gunišom a Jarmilou Garaiovou z referátu ekológie tohto odboru.

Marta Patáková: „Aj v syntaxi sa dajú hľadať i nachádzať zaujímavosti“

Jej práce pozná azda každý žiak základnej i strednej školy, nehovoriac o absolventoch slovakistiky. Zaoberala sa síce najmä otázkami tvorby a stavby vety, ale napríklad aj pravopisu a štylistiky. Navyše je jej život spojený s naším mestom, veď sa tu nielen narodila, dvadsať rokov pôsobila, ale podnes tu aj žije. Jazykovedkyňa Marta Patáková (nar. 9.

Ivan Mička: Živo sa pamätám na staré domčeky prilepené na hradby, studňu a plynové lampy...

Zaiste sa už niekto zamýšľal nad tým, ako definovať správneho lokálpatriota. Okrem vzťahu k miestu, kde sa narodil a kde žije, by mal mať aj schopnosť objektívneho pohľadu na krásy i rezervy danej lokality. Definícií by bolo isto viac – no jedným z Trnavčanov, ktorí sa pojmu lokálpatriot azda najviac približujú, je Ivan Mička, ktorý sa narodil 11. mája 1946 na Michalskej ulici v Trnave a dodnes žije v širšom centre mesta.