novinky z radnice

V Európe vzplanuli epidémie osýpok – ohrozuje toto ochorenie aj Slovensko?

Osýpky (lat. morbilli) patria medzi najzávažnejšie ochorenia detského veku. Ide o vysoko nákazlivé exantematické vírusové ochorenie, ktoré sa prenáša od chorých osôb vzdušnou cestou a vyvoláva epidémie. Vo svete je ročne hlásených okolo 40 miliónov ochorení, z ktorých 554 tisíc končí úmrtiami detí do 5 rokov.

Trnavu mi okrem divadla pripomínajú hrdličky...

Na scéne Divadla Jána Palárika v Trnave je ako doma. Patrí k herečkám, ktoré si divák zapamätá po prvej vete. Má v sebe iskru, vďaka ktorej dáva svojim postavám pridanú hodnotu. Herečka Edita Borsová (nar. 9. 1. 1975 v Skalici) je na scéne divadla symbolický siedmy rok, no za ten čas patrí k výrazným posi lám súboru.

Životné peripetie jezuitu Rajmunda Ondruša. Prenasledovatelia mu pomohli ujasniť si vážnosť povolania...

Narodil sa síce v Popudinských Močidľanoch na severnom Záhorí, no významnú úlohu v jeho živote zohralo naše mesto. Prežil v ňom rušné štyridsiate roky a po novembrových udalostiach sa do neho vrátil. Hovoríme o jezuitovi Rajmundovi Ondrušovi (1929).

Investície do humanizácie a statickej dopravy

Už druhý rok nielen na úrovni štátu, ale i z úst predstaviteľov miest a obcí počúvame o negatívnom vplyve ekonomickej krízy na rozpočty. Do aprílového mestského zastupiteľstva, ktoré sa koná v čase našej uzávierky, je predložený záverečný účet mesta Trnava za rok 2009, ako aj aktualizácia rozpočtu mesta na tento rok.

Herec a hudobník na trnavskom javisku

Medzi výrazné mladé posily Divadla Jána Palárika v Trnave patrí herec Jozef Bujdák. Hrá v ťažiskovom repertoári divadla. Podľa internetového fóra Divadla Jána Palárika patrí medzi najobľúbenejších súčasných hercov trnavskej scény. O tom, že patrí medzi schopných a pohotových predstaviteľov rôznych úloh, svedčí čoraz väčší záujem o jeho herectvo napríklad aj v televíznom prostredí.