novinky z radnice

Úrazová chirurgia v Trnave bola jednou z prvých na Slovensku

V prehliadke minulosti trnavského zdravotníctva si dnes otvoríme kapitolu úrazovej chirurgie. V novej budove chirurgického pavilónu 1. januára 1970 slávnostne otvorili II. oddelenie chirurgie. Bolo prioritne zamerané na úrazovú chirurgiu z vtedajšieho veľkého okresu Trnava. Podľa štatistík z polovice 70. rokov oddelenie ročne hospitalizovalo približne 970 pacientov a na oddelení vykonali zhruba 420 operácií ročne. Oddelenie vzniklo vlastne odštiepením od pôvodne veľkého chirurgického oddelenia, zameriavajúceho sa na výkony spojené najmä s vnútornými ochoreniami. Prvým prednostom chirurgického oddelenia II. sa stal Imrich Nyilas, jeho zástupcom Bohumil Písečný.

Malý Berlín začne sezónu už v nových priestoroch

Občianske združenie publikum pracuje od roku 2004, no Trnavčania začali intenzívnejšie vnímať ich aktivity najmä v posledných rokoch. Boli pri projekte Mestské zásahy Trnava a prostredníctvom dočasného kultúrneho priestoru Berliner na Pekárskej ulici prinášali celý rad kultúrnych podujatí, diskusií, prednášok. Navyše, v spolupráci s ďalšími inštitúciami sa tento rozsah navrstvoval. V tomto čase sa projekt dočasného kultúrneho priestoru uzatvára. No najmä preto, aby sa rozvinula jeho plná myšlienka bez slovíčka dočasný. Od septembra budú fungovať v nových priestoroch na Štefánikovej ulici.

Triediť, či netriediť? Rozhodnutie, ktoré ovplyvní budúcnosť

Jednou z mladých osobností nášho mesta, inšpirujúcou Trnavčanov k ekologickému správaniu, je Jakub Vríčan. Pochádza z Rajeckej Lesnej (nar. 20. decembra 1990 v Bratislave) a vyrastal v Šali, kde študoval na Gymnáziu Juraja Fándlyho. Na Komenského univerzite v Bratislave študoval športový a strategický manažment. V súčasnosti je plnohodnotným Trnavčanom aj zodpovedným obyvateľom mesta. Býva v samom centre Trnavy, na cestu do práce používa skateboard a produkuje minimálne množstvo odpadu. Svojím prístupom k životu i osvetou sa snaží ovplyvňovať Trnavčanov, aby žili zdravšie a mysleli aj na budúcnosť. Je to beh na dlhé trate, nie vždy sa mu darí, ale napriek tomu je presvedčený, že treba vytrvať.

Námestiu SNP vrátia štýl ranej moderny

Na obnovenie pešej zóny, jej predĺženie na Hviezdoslavovu ulicu, vybudovanie Univerzitného parčíka a revitalizáciu parku medzi Evanjelickým kostolom a Hospodárskou ulicou logicky nadväzuje požiadavka zrekonštruovať aj samotné Námestie SNP. Zámer vytvoriť rozsiahlu pešiu zónu so zeleňou a možnosťami na relaxáciu si vyžaduje prepojenie staršej historickej zástavby vymedzenej mestským opevnením, s námestím, ktoré vznikalo za jeho hranicami na začiatku 20. storočia, do harmonicky pôsobiaceho celku.

Mária Haruštiaková: „Napriek moderným metódam rozhoduje čas“

V našom seriáli o trnavských lekároch, ktorí roky svojho pracovného života venovali Trnavčanom, vám chceme predstaviť kardiologičku Máriu Haruštiakovú (nar. 11. júna 1946 v Blatnom pri Senci). Po maturite na Gymnáziu v Senci študovala na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (absolvovala 1969) a v tomto roku nastúpila ako lekárka do trnavského Okresného ústavu národného zdravia. Najprv začínala na chirurgickom oddelení a neskôr na internom. Trnavčania ju poznajú predovšetkým ako kardiologičku, ktorou je dodnes v ambulancii v mestskej poliklinike Družba. Začas bola aj zástupkyňou primára na trnavskom internom oddelení nemocnice a od roku 1995 bola na päť rokov primárkou tohto oddelenia.