novinky z radnice

V participatívnom plánovaní je Trnava druhá na Slovensku

O participatívnom rozpočte sa dnes veľa hovorí. Mnohí Trnavčania už vedia, ako tento systém funguje a aktívne sa doň zapájajú. So slovom participácia však už v Trnave súvisí aj pojem plánovanie. Znamená to, že aj obyvatelia mesta sa podieľajú na tom, ako bude vyzerať ich lokalita. Po bratislavskej mestskej časti Nové Mesto sa Trnava ako druhá samospráva na Slovensku vybrala touto cestou. Postupne sa buduje tím a overujú sa skúsenosti na menších projektoch v meste. Viac o participatívnom plánovaní v Trnave nám povedala Zuzana Krivošová z odboru územného rozvoja a koncepcií trnavského mestského úradu.

Úrazová chirurgia v Trnave bola jednou z prvých na Slovensku

V prehliadke minulosti trnavského zdravotníctva si dnes otvoríme kapitolu úrazovej chirurgie. V novej budove chirurgického pavilónu 1. januára 1970 slávnostne otvorili II. oddelenie chirurgie. Bolo prioritne zamerané na úrazovú chirurgiu z vtedajšieho veľkého okresu Trnava. Podľa štatistík z polovice 70. rokov oddelenie ročne hospitalizovalo približne 970 pacientov a na oddelení vykonali zhruba 420 operácií ročne. Oddelenie vzniklo vlastne odštiepením od pôvodne veľkého chirurgického oddelenia, zameriavajúceho sa na výkony spojené najmä s vnútornými ochoreniami. Prvým prednostom chirurgického oddelenia II. sa stal Imrich Nyilas, jeho zástupcom Bohumil Písečný.

Malý Berlín začne sezónu už v nových priestoroch

Občianske združenie publikum pracuje od roku 2004, no Trnavčania začali intenzívnejšie vnímať ich aktivity najmä v posledných rokoch. Boli pri projekte Mestské zásahy Trnava a prostredníctvom dočasného kultúrneho priestoru Berliner na Pekárskej ulici prinášali celý rad kultúrnych podujatí, diskusií, prednášok. Navyše, v spolupráci s ďalšími inštitúciami sa tento rozsah navrstvoval. V tomto čase sa projekt dočasného kultúrneho priestoru uzatvára. No najmä preto, aby sa rozvinula jeho plná myšlienka bez slovíčka dočasný. Od septembra budú fungovať v nových priestoroch na Štefánikovej ulici.

Triediť, či netriediť? Rozhodnutie, ktoré ovplyvní budúcnosť

Jednou z mladých osobností nášho mesta, inšpirujúcou Trnavčanov k ekologickému správaniu, je Jakub Vríčan. Pochádza z Rajeckej Lesnej (nar. 20. decembra 1990 v Bratislave) a vyrastal v Šali, kde študoval na Gymnáziu Juraja Fándlyho. Na Komenského univerzite v Bratislave študoval športový a strategický manažment. V súčasnosti je plnohodnotným Trnavčanom aj zodpovedným obyvateľom mesta. Býva v samom centre Trnavy, na cestu do práce používa skateboard a produkuje minimálne množstvo odpadu. Svojím prístupom k životu i osvetou sa snaží ovplyvňovať Trnavčanov, aby žili zdravšie a mysleli aj na budúcnosť. Je to beh na dlhé trate, nie vždy sa mu darí, ale napriek tomu je presvedčený, že treba vytrvať.

Námestiu SNP vrátia štýl ranej moderny

Na obnovenie pešej zóny, jej predĺženie na Hviezdoslavovu ulicu, vybudovanie Univerzitného parčíka a revitalizáciu parku medzi Evanjelickým kostolom a Hospodárskou ulicou logicky nadväzuje požiadavka zrekonštruovať aj samotné Námestie SNP. Zámer vytvoriť rozsiahlu pešiu zónu so zeleňou a možnosťami na relaxáciu si vyžaduje prepojenie staršej historickej zástavby vymedzenej mestským opevnením, s námestím, ktoré vznikalo za jeho hranicami na začiatku 20. storočia, do harmonicky pôsobiaceho celku.