novinky z radnice

Mária Haruštiaková: „Napriek moderným metódam rozhoduje čas“

V našom seriáli o trnavských lekároch, ktorí roky svojho pracovného života venovali Trnavčanom, vám chceme predstaviť kardiologičku Máriu Haruštiakovú (nar. 11. júna 1946 v Blatnom pri Senci). Po maturite na Gymnáziu v Senci študovala na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (absolvovala 1969) a v tomto roku nastúpila ako lekárka do trnavského Okresného ústavu národného zdravia. Najprv začínala na chirurgickom oddelení a neskôr na internom. Trnavčania ju poznajú predovšetkým ako kardiologičku, ktorou je dodnes v ambulancii v mestskej poliklinike Družba. Začas bola aj zástupkyňou primára na trnavskom internom oddelení nemocnice a od roku 1995 bola na päť rokov primárkou tohto oddelenia.

Mesto tvoria ľudia, ľudia tvoria komunitu, mesto vytvorilo Komunitný plán sociálnych služieb

Kedysi to bolo úplne bežné, aj keď ľudia slovo komunita nepoznali. Pomáhali si navzájom ako rodina, obec, cirkev, mestá a náboženské spolky sa starali o vdovy a siroty, ľudí bez strechy nad hlavou. Potom túto starostlivosť spoločenstva prebral na seba štát, ktorý je však príliš abstraktný, aby jeho pomoc mohla byť vždy komplexná a adresná. Už niekoľko rokov vznikajú „ohnivká pomoci“ v rámci jednotlivých komunít, ale často sú príliš ojedinelé a mnoho ich ešte chýba na to, aby reťaz držala pohromade a ťahala z biedy tých, ktorí to najviac potrebujú. Ľudí bez domova, rodiny v hmotnej núdzi, rodiny s postihnutým dieťaťom zaťažené nadmerným psychickým tlakom, týrané ženy či deti...

Tibor Tibenský: ...vytráca sa záujem o problémy pacienta, láskavé slová a kolegialita medzi lekármi

V našom seriáli sa tentoraz pristavíme na internom oddelení trnavskej nemocnice. Už samotný názov naznačuje, že sa venuje chorobám vnútorných orgánov. Interné oddelenie patrilo medzi prvé, ktoré boli založené už v roku 1924. V tom čase sa prednostom stal na tridsať rokov Alojz Pecháň. V roku 1955 bol menovaný prednostom Koloman Prónay, ktorý dlhé roky interné oddelenie formoval. Od interného oddelenia sa po druhej svetovej vojne postupne oddeľovali niektoré samostatné oddelenia ako oddelenie tuberkulózy a neurológie.

Keby sme si brali príklad od včiel, boli by sme pracovití, usilovní a ochotní podeliť sa

Životom ho sprevádza motto, charakterizujúce prácu včiel, od ktorých by si mohol zobrať príklad aj človek. Je to pracovitosť, usilovnosť a schopnosť podeliť sa. V prírode sa občas stáva, že nastanú nepriaznivé podmienky a včelstvo uhynie. Včely sa však solidárne delia so zásobami potravy až do poslednej chvíle a pracujú všetky pre jeden celok. Hovoríme o Petrovi Kudláčovi, predsedovi Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov v Trnave. História organizovaného včelárstva v Trnave sa datuje od roku 1919, pričom trnavská organizácia včelárov patrí medzi zakladateľov celoslovenskej včelárskej organizácie. O dva roky to bude presne 100 rokov od založenia prvého Včelárskeho spolku v Trnave.

Čínština sa etabluje nielen vo svete, ale aj v Trnave

Už viac ako pol roka možno na uliciach nášho mesta stretnúť profesora Zhanga Changhuiho. Profesor Zhang, ako ho oslovujú jeho študenti, pochádza z Číny a už nejaký čas zasväcuje študentov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave do tajov čínskeho jazyka. Narodil sa v roku 1979 v provincii Jilin (severovýchodná Čína). Študoval odbor lingvistika a aplikovaná lingvistika na Tianjinskej univerzite (prvá štátna univerzita v Číne), na tejto univerzite aj dokončuje svoje magisterské štúdium. Na Slovensku žije a pracuje ako učiteľ čínštiny už tretí rok. Je ženatý, hovorí po anglicky a japonsky. Je nielen kvalitným pedagógom, ale tiež vnímavým pozorovateľom a znalcom života.