novinky z radnice

Ivan Dečkov: Patológ potrebuje hlavne dobré oči

Sféra jeho aktivít je mimoriadne široká. Svedčí o tom aj knižnica v jeho pracovni. Okrem odbornej patologickej a lekárskej literatúry by si na svoje prišiel milovník bulharskej literatúry i kuchyne a mnohých ďalších tém z oblasti umenia a kultúry, ale i prírody. Lekár, primár Patologicko-anatomického oddelenia Fakultnej nemocnice v Trnave Ivan Dečkov (nar. 12. novembra 1949 v Bratislave) študoval medicínu v Brne na Univerzite Jana Evangelisty Purkyně. Od roku 1977 pracuje v Trnave a od roku 1986 je primárom tunajšieho oddelenia patológie.

O prácu mestského policajta nie je záujem

Trnava má viac ako šesťdesiatpäťtisíc obyvateľov a len päťdesiatosem mestských policajtov. Jeden zhruba na tisíc obyvateľov. Ideálny stav by mal byť rovných sto, teda jeden policajt na šesťstopäťdesiat obyvateľov. No nejde len o problém vytvorenia vyššieho počtu systemizovaných miest, ale aj o malý záujem uchádzačov o túto prácu. Najnovšie mestská polícia márne hľadá sedem až deväť nových kolegov. Oslovil sme preto náčelníka Mestskej polície v Trnave a viceprezidenta Združenia mestských a obecných polícií Igora Kelešiho s otázkou, prečo o službu mestského policajta nie je záujem.

Jednou nohou v Bruseli a oboma nohami v Trnave

Európska komisia Brusel. Tím Maroša Ševčoviča. Takto nájdeme aj na internete identifikátor Trnavčanky a trnavskej rodáčky Ľubomíry Hromkovej. Napriek tomu, že väčšiu časť roka prežíva v Bruseli, je dušou stále v našom meste. V Európskej komisii má v portfóliu energetickú agendu, ale aj komunikáciu s médiami. My sme Ľubomíru Hromkovú zastihli v Trnave, kde mala sériu prednášok o poslaní Európskej komisii a úlohách Európskej únie. A to bola aj príležitosť na rozhovor.

Budúcnosť slávneho zboru Cantica nova je neistá

Trnavský študentský spevácky zbor Cantica nova má takmer päťdesiatročnú tradíciu. Vznikol v roku 1969 z podnetu profesora na trnavskom gymnáziu Jána Schultza. Zaiste vtedy ani on netušil, do akej miery sa rozvinie tento jeho smelý nápad. Zbor zaznamenal mimoriadne úspechy a dostal sa aj v časoch socializmu na západ. Mnohí si ešte pamätajú krásny veľkolepý spomienkový koncert, ktorý sa uskutočnil v roku 2009 v trnavskom divadle. Oduševnenie pre zborový spev, spojené s generáciou gymnaziálnych študentov v rokoch osemdesiatych, deväťdesiatych, či ešte skôr, zrejme nadobro vyprchalo. Ak sa nestane malý zázrak, budúcnosť legendárnej Canticy, ikony zborového spevu na Slovensku aj v zahraničí, je neistá.

Hľadanie cesty k udržateľnej mobilite I.

Rodičia dnešných mladých ľudí neboli navyknutí ísť autom aj po noviny, používali viac pešiu, cyklistickú a verejnú dopravu, a predsa sa dostali všade, kam potrebovali. Ale mať auto a s tým aj isté pohodlie v dopravovaní, patrilo k túžbam ľudí žijúcich v socializme. Mnohí si to vtedy nemohli dovoliť. Je preto prirodzené, že si ľudia začali v súvislosti so zlepšovaním ekonomickej situácie po Novembri 89 tieto túžby plniť. Po štvrťstoročí je však už aj na Slovensku situácia veľmi zlá. Na nešťastie, aj v myslení ľudí, generácie, pre ktorú sa stalo používanie osobného auta na dopravu samozrejmosťou a nechcú sa svojho pohodlia vzdať.