novinky z radnice

Mesto myslí na dopady zmeny klímy i na systém ekologickej stability

Aj keď na nás čakajú zimné mesiace, po nich čo nevidieť opäť prídu sparné dni – a možno aj nám napadne, prečo je v centre mesta oveľa teplejšie ako povedzme v Kamennom mlyne. Už dlhšie obdobie sa aj Trnava zamýšľa nad spôsobmi ako zlepšiť klímu v centre mesta, čo súvisí predovšetkým so zeleňou, ktorej je stále menej. Veď Trnava je na chvoste, pokiaľ ide o súvislé zelené plochy.

Stredoveké vianočné trhy na Námestí sv. Mikuláša

Spomienky na detstvo, rozprávkovú atmosféru príprav najkrajších sviatkov roka, tradície a históriu stredovekého kráľovského mesta – to všetko ponúkajú aj tento rok Stredoveké vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia od 18. do 20. decembra na Námestí sv. Mikuláša.

Potvrdené! DISK je najúspešnejším ochotníckym súborom na Slovensku

Náš seriál k 60. výročiu divadelného súboru DISK na Kopánke uzatvárame rozhovorom takpovediac erbovým. K výrazným protagonistom staršej generácie tohto súboru patrí Milan Brežák (*28. marec 1945 Trnava). Režisér DISK-u Blaho Uhlár o ňom povedal, že s jeho organizačným duchom vchádza na scénu racionálne a analytické herectvo s dávkou optimizmu.

Bohumil Chmelík: Na Koniarka sme si, našťastie, nedovolili zabudnúť

Patrí medzi tých Trnavčanov, ktorých stretneme na väčšine spoločenských i kultúrnych podujatí. Vzťah k umeniu i veciam spoločenským ho priviedol ku kultúre, aj keď pracovne sa zameral na celkom inú oblasť. Bohumil Chmelík (*12. august 1938 v Trnave) maturoval v svojom rodisku v roku 1956 na Jedenásťročnej strednej škole, v rokoch 1956 ‒ 1961 študoval stomatológiu na Palackého univerzite v Olomouci.

Religiofóbia je vo svete prítomná od nepamäti

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity otvorila Pandorinu skrinku

Občianske iniciatívy, ktoré sa usilujú do blízkosti väčšinovej populácie presídliť menšinové obyvateľstvo, sa zväčša stretávajú s pochybovaním až nesúhlasom. Domácich ovláda strach alebo neochota k zmene. Raz ide o Rómov, inokedy o bezdomovcov a v súčasnosti najmä o migrantov a žiadateľov o azyl z moslimskej časti sveta.