novinky z radnice

Je to vzrušujúce dobrodružstvo, keď môžete vojsť do rajských záhrad polyfónie...

Hana Schlosser, absolventka Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Po skúsenostiach z odborných stáží a podujatí zameraných na interpretáciu starej hudby (Oslo, Barcelona, Centre de Musique Baroque de Versailles) založila vokálny ensemble zameraný na interpretáciu renesančnej hudby, Vox Aurumque (Trnava, 2010) a profiluje sa ako interpretka autochtónnej hudobnej tvorby 16. – 17. storočia z územia dnešného Slovenska.

Kedysi som prírodu vnímal najmä ako zdroj poznania, dnes ma viac nabíja energiou

Ďalším rodákom z nášho mesta, ktorý úspešne pôsobí v inom regióne, je stredoškolský profesor Ján Šmída (* 19. október 1957). Už tridsať rokov žije v Piešťanoch, kde učí biológiu študentov Gymnázia Pierra de Coubertina. Okrem toho je veľmi aktívnym ekológom, ochrancom prírody a ornitológom.

DISK s Vicenom hosťoval v Uhlárovej Stoke, teraz s Uhlárom hosťuje vo Vicenovom SkRAT-e

V našom seriáli k šesťdesiatročnému jubileu divadelného súboru DISK sa dnes pristavíme pri novších dejinách. Jednu výraznú etapu jeho existencie poznačil aj režisér a scenárista Dušan Vicen. V DISK-u pôsobil v 90. rokoch až do polovice ďalšieho desaťročia. Počas spolupráce s týmto súborom pripravil deväť inscenácií, z toho tri sa stali nielen pre protagonistov DISK-u priam legendárnymi. A to je príjemná bilancia.

Umenie je nikdy nekončiacim procesom poznania, škola je jeho možnou prípravou

Prijímacie pohovory na Základnú umeleckú školu na Mozartovej ulici v Trnave budú mať tento rok netradičnú podobu. Namiesto jedného termínu, ktorý nemusí všetkým uchádzačom o prijatie vyhovovať a zároveň môže u niektorých detí vystupňovať napätie či trému, sa budú prijímačky uskutočňovať počas troch týždňov od 1. do 26. júna v popoludňajších hodinách od 15. do 18. hodiny.

Hodiť knihu do koša pokladám za hriech

Dagmar Kinčeková (nar. 26. 3. 1956) je ďalšou rodáčkou, ktorú pre jej životné profesijné zameranie i záľuby sformovalo naše mesto. Možno ste jej meno mnohé roky počúvali vo vysielaní Slovenského rozhlasu alebo vám znie podozrivo povedome. V rozhovore sa dozviete prečo. Už dávno žije a pracuje v Bratislave, no myšlienkami Trnavu nikdy neopustila.