novinky z radnice

Marta Patáková: „Aj v syntaxi sa dajú hľadať i nachádzať zaujímavosti“

Jej práce pozná azda každý žiak základnej i strednej školy, nehovoriac o absolventoch slovakistiky. Zaoberala sa síce najmä otázkami tvorby a stavby vety, ale napríklad aj pravopisu a štylistiky. Navyše je jej život spojený s naším mestom, veď sa tu nielen narodila, dvadsať rokov pôsobila, ale podnes tu aj žije. Jazykovedkyňa Marta Patáková (nar. 9.

Ivan Mička: Živo sa pamätám na staré domčeky prilepené na hradby, studňu a plynové lampy...

Zaiste sa už niekto zamýšľal nad tým, ako definovať správneho lokálpatriota. Okrem vzťahu k miestu, kde sa narodil a kde žije, by mal mať aj schopnosť objektívneho pohľadu na krásy i rezervy danej lokality. Definícií by bolo isto viac – no jedným z Trnavčanov, ktorí sa pojmu lokálpatriot azda najviac približujú, je Ivan Mička, ktorý sa narodil 11. mája 1946 na Michalskej ulici v Trnave a dodnes žije v širšom centre mesta.

Michal Jánoš: Láka ma emócia a autenticita divadla

Ak ste pravidelnými návštevníkmi divadla, zaiste vám netreba predstavovať jedného z najobsadzovanejších hercov našej trnavskej scény. V Divadle Jána Palárika začínal pred siedmimi rokmi – a za ten čas ide doslova z úlohy do úlohy.

Stále si neuvedomujeme, že zeleň produkuje kyslík, bez ktorého nemôžeme žiť

Je architektka a jej celoživotnou doménou je zeleň. V rôznych podobách. V našom seriáli vám predstavujeme osobnosti ocenené Mestom Trnavou. Za reprezentáciu v oblasti záhradnej architektúry dostala ocenenie záhradná architektka Marcela Masaryková (nar. 12. novembra 1945 v Trnave). V roku 1968 ukončila štúdium záhradnej architektúry na Vysokej škole zemědelskej v Brne a krátko pracovala v Zdravoprojekte Bratislava.

Kolektívna nenávisť je vlastne frustrácia a strach z neznámeho

Tento rok na jeseň mu vyjde prvá monografia, zaoberajúca sa jednou z tém, na ktorých domovsky pracuje na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Venuje sa problematike sociálnych aspektov pravicového extrémizmu, radikalizmu a nepriateľských postojov na Slovensku. Peter Patyi (nar. 28.