novinky z radnice

Bohumil Chmelík: Na Koniarka sme si, našťastie, nedovolili zabudnúť

Patrí medzi tých Trnavčanov, ktorých stretneme na väčšine spoločenských i kultúrnych podujatí. Vzťah k umeniu i veciam spoločenským ho priviedol ku kultúre, aj keď pracovne sa zameral na celkom inú oblasť. Bohumil Chmelík (*12. august 1938 v Trnave) maturoval v svojom rodisku v roku 1956 na Jedenásťročnej strednej škole, v rokoch 1956 ‒ 1961 študoval stomatológiu na Palackého univerzite v Olomouci.

Religiofóbia je vo svete prítomná od nepamäti

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity otvorila Pandorinu skrinku

Občianske iniciatívy, ktoré sa usilujú do blízkosti väčšinovej populácie presídliť menšinové obyvateľstvo, sa zväčša stretávajú s pochybovaním až nesúhlasom. Domácich ovláda strach alebo neochota k zmene. Raz ide o Rómov, inokedy o bezdomovcov a v súčasnosti najmä o migrantov a žiadateľov o azyl z moslimskej časti sveta.

Uhlár vďačí DISK-u za to, že realizuje jeho predstavy

Divadlo DISK oslavuje šesťdesiatku. A pri tej príležitosti vám predstavujeme osobnosti, ktoré toto divadlo výraznejšie formovali. Režisér a dramatik Blaho Uhlár prežíva so súborom druhé silné obdobie ako výrazná autorská osobnosť. Pred viac ako rokom sme s ním priniesli rozhovor venujúci sa predovšetkým jeho práci v 70. a 80. rokoch v trnavskom Divadle pre deti a mládež, tentoraz sme sa zamerali hlavne na jubilujúce divadlo DISK.

Trnavské vína sa dostávali aj na tabule významných svetských a cirkevných hodnostárov

Zakladajúci člen Trnavského šermiarskeho cechu, atraktívny účastník šermiarskych súbojov a scenárista podujatí inscenujúcich stredoveký spôsob života nielen na Tradičnom trnavskom jarmoku, ale aj v rámci celého Slovenska a v zahraničí, odborný asistent na Katedre histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity so zameraním na slovenské stredoveké dejiny, historickú geografiu a dejiny remeselníctva so špeciálnym z&aac

Klíma v meste sa rýchlo mení, samospráva zvažuje opatrenia

Mestá nesmierne urýchlili rozvoj. Zastavané lokality výrazne menia aj svoju mikroklímu. Pocítili sme to v letných mesiacoch napríklad na pešej zóne. Suché a rozpálené betónové plochy, nedostatok zrážok a málo zelene. Pocitová teplota tu bola oveľa vyššia ako v parkoch alebo lesoch. Aj preto sa odborníci vo svete zamýšľajú nad tým, ako zmierniť dopady zmeny klímy na život v mestách.