február 2010

Premeny biblie

Tak znie názov novej výstavy, ktorá bude otvorená do 31. augusta v Múzeu knižnej kultúry – bývalom Oláhovom seminári. Vystavené sú tu knižné vydania biblie od 16. do 20. storočia zo zbierok historickej knižnice Západoslovenského múzea. Z jazykového hľadiska ide o latinské, grécke, nemecké, české, slovenské, maďarské, chorvátske a iné preklady.

Nový Klub vozičkárov na Hospodárskej ulici

Slávnostné otvorenie nového Klubu vozičkárov sa uskutočnilo 12. januára na Hospodárskej ulici v Trnave. Priestory poskytla členom klubu mestská samospráva ako ústretový krok v rámci projektu Bezbariérové mesto, pomoc vozičkárom pri úprave priestorov poskytli aj Trnavský samosprávny kraj a ďalší sponzori.

Diskusné fóra na aktuálne témy

Ambulantné krízové centrum Otvorené srdce v tomto roku pripravuje v spolupráci s mestskou samosprávou, Kanceláriou Zdra vé mesto Trnava a svojimi klientmi cyklus Diskusných fór pre verejnosť o aktuálnych spoločenských témach s cieľom vyprovokovať porozumenie a účasť laickej verejnosti. Diskusné fórum v našom meste štartuje svoju prvú etapu 16. februára o 16.30 h v zasadacej miestnosti na Trhovej ulici v budove bývalého Tatraskla s najrozšírenejším problémom u nás: Alkoholizmus, jeho podoby a perspektívy.

Diplom pre Trnavu v súťaži Samospráva a Slovensko bez bariér

Mesto Trnava dostalo diplom v súťaži Samospráva a Slovensko bez bariér 2008 – 2009 za realizáciu panoramatického výťahu pre imobilných v trnavskej radnici a odstránenie bariér v krytej plavárni Zátvor. Obe investície sú súčasťou projektu Bezbariérové mesto, ktorý začala v roku 2008 realizovať mestská samospráva.

Blíži sa uzávierka súťaže Trnavský objektív 2010

Do 10. februára môžu neprofesionálni fotografi z okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany poslať svoje fotografie na 40. ročník súťaže Trnavský objektív. Cieľom tejto súťaže s dlhoročnou tradíciou je mapovať a podnecovať tvorbu amatérskych fotografov, umožniť im jej prezentáciu, podporovať ich umeleckú sebarealizáciu a vzájomnú konfrontáciu, podnecovať novú fotografickej tvorbu a objavovať talentovaných autorov.