marec 2010

Uvedenie nového vydania knihy Čo Dante nevidel

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Divadlo Jána Palárika srdečne pozývajú na prezentáciu nového vydania knižky Alfréda Wetzlera Čo Dante nevidel, ktorá sa uskutoční 22. marca 2010 o 14. hodine v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika. Hosťami podujatia budú dcéra A. Wetzlera Tatiana Kernová a historik Ivan Kamenec. Podujatím sprevádza Milan Richter.

Nový trnavský mesačník Pro Socio

Pod názvom Pro Socio vyšli prvé čísla mesačníka Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. V predslove prvého čísla ako cieľové publikum bolo označené „osadenstvo akademickej obce“ a identita periodika bola zasadená medzi oporné body konštrukcie občianskej, datovanej 17. novembrom 39 / 89, ako aj univerzitnej, hlásiacej sa ku vzniku Trnavskej univerzity v roku 1635.

Neznáme dielo Jána Koniarka

Internet už opakovane sprístupnil viaceré neznáme diela akademického sochára Jána Koniarka. Kópiu pohľadnice Vojak zaslal internetom do Galérie Jána Koniarka zberateľ pohľadníc z Rumunska. Hľadal informácie o autorovi uvedenom na pohľadnici a našiel trnavskú Koniarkovu galériu.

Naše mesto sa stáva medzinárodným centrom prehliadky umenia tanečných škôl

Trnava sa počnúc týmto rokom každoročne na jeden večer stane centrom baletného a tanečného umenia. Pri príležitosti narodenín baletného majstra, dlhoročného člena Baletu Slovenského národného divadla v Bratislave a Trnavčana Dušana Nebylu, ktorý náhle zomrel pred dvoma rokmi, sa vo februári v Divadle Jána Palárika uskutočnil Tanečný koncert s medzinárodnou účasťou.

Herec a hudobník na trnavskom javisku

Medzi výrazné mladé posily Divadla Jána Palárika v Trnave patrí herec Jozef Bujdák. Hrá v ťažiskovom repertoári divadla. Podľa internetového fóra Divadla Jána Palárika patrí medzi najobľúbenejších súčasných hercov trnavskej scény. O tom, že patrí medzi schopných a pohotových predstaviteľov rôznych úloh, svedčí čoraz väčší záujem o jeho herectvo napríklad aj v televíznom prostredí.