marec 2010

Sága rodu Škrekovcov v nevšedných súvislostiach

O tom, že Trnava je aj mestom humoristov, svedčí to, že mnoho niekdajších redaktorov časopisu Roháč malo niečo spoločné s Trnavou – stačí spomenúť Kala Uhríka, Gabriela Viktora, „sčastitrnavčana“ Viktora Kubala, ale napríklad aj humoristu Benjamína Škreka. Je dodnes aj pravidelným prispievateľom do rozhlasových humoristických relácií.

Egon Bondy: Máša a Beta

Divadlo Jána Palárika v Trnave si už niekoľkokrát vyskúšalo svoje prvenstvo v uvádzaní dramatických diel známych autorov. Stačí spomenúť dlhoročnú a cieľa- vedomú spoluprácu s auto- rom Mirom Gavranom alebo napríklad úspešné uvedenie doteraz neznámej hry Ivana Stodolu pod názvom Voľakedy a dnes.

Ľudový odev Trnavského kraja

Na aktuálnej výstave v múzeu participovali všetky múzeá Trnavského samosprávneho kraja – Západoslovenské múzeum v Trnave, Balnologické múzeum v Piešťanoch, Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Vlastivedné múzeum v Galante, Záhorské múzeum v Skalici, Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede.

Benefičná výstava Dar 2010 v západnom krídle radnice

Dar  2010  je  názov  benefičnej  výstavy  detských  výtvarných  prác  žiakov  výtvarného krúžku  Rybička  združenia  umelcov  BonArt a  originálov  z  tvorby  jeho  členov  Oksany Lukomskej,  Mykolu  Biloshytskeho  a  Petra Babku. Vernisáž sa uskutoční 9. marca o 17. hodine v západnom krídle trnavskej radnice.

Veľká noc ako súčasť kresťanskej kultúry

Poznanie koreňov kultúry je pre porozumenie kontextu života dôležité. Človek sa totiž rodí, myslí a žije v prostredí, ktoré formuje kultúra v najširšom slova zmysle. V pôvodnom rímskom význame primárne súvisela s kultiváciou a ochranou prírody. Umožňovala vytvoriť miesto vhodné na bývanie. Radikálne sa líšila od úsilia podrobiť si prírodu pre svoj prospech.