marec 2010

Na skládke sa bude vyrábať elektrina z bioplynu

Prenájom pozemku spoločnosti Terrasys tems, s. r. o. so sídlom v Banskej Bystrici na výstavbu plynového elektrického zdrojového agregátu v areáli skládky na Zavarskej ceste v Trnave schválili poslanci mestského zastupiteľstva na mimoriadnom zasadnutí 28. januára. Účelom stavby je výroba elektrickej energie zo skládkového plynu, ktorý je doteraz nevyužívaný.

Súťažíme o cenu Hlavné mesto biodiverzity

Mesto Trnava sa hlási do národnej súťaže Podpora ochrany prírody a biodiverzity v mestských oblastiach o Európsku cenu Hlavné mesto biodiverzity, ktorú organizuje Regionálne environmentálne centrum (REC) Slovenska. Súťaž je zameraná na podporu biodiverzity v mestskom prostredí. Okrem Slovenska sa realizuje aj v Nemecku, Francúzsku, Maďarsku, Španielsku.

Trnava v medzinárodnom kultúrnom projekte CultNet

Vo februári pokračovala realizácia dvojročné- ho kultúrneho projektu CultNet, v rámci kto- rého sa mesto Trnava zapojilo do siete vytvá- rania kultúrno-turistických podujatí a spoznávania národných tradícií.

Marcové semináre na podporu rozvoja podnikania

Inovačné a kreatívne metódy, riadenie inovácií je názov seminára, ktorý sa uskutočnil 4.  februára  v  priestoroch  Trnavskej  regionálnej komory SOPK.

Takmer šesťsto vín bude na výstave Víno Tirnavia 2010

Ôsmy ročník súťažnej výstavy vín Víno Tirna via 2010 sa uskutoční v 12. a 13. marca v čase od 13.00 do 21.00 h v Mestskej športovej hale na Rybníkovej ulici v Trnave. Na výstave bude prezentovaných 597 vín od 126 výrobcov z celého Slovenska, z Českej republiky, Maďarska a Juhoafrickej republiky. V ponuke je 377 bielych, 49 ružových a 164 červených vín.