marec 2010

Budúcich prváčikov je zatiaľ viac ako vlani

Do prvého ročníka základných škôl sa v tomto roku zapísalo šesťsto detí, čo je o desať viac ako v predchádzajúcom roku. Najviac detí je zapísaných na základných školách na uliciach Jána Bottu a Spartakovskej. Do prípravného ročníka pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou v Základnej škole na Ulici A. Kubinu je zapísaných jedenásť detí.

Dotácia z úradu vlády SR na rekonštrukciu domu na Coburgovej

Mestská samospráva dostala dotáciu z Úradu vlády Slovenskej republiky vo výške 35 tisíc eur na rekonštrukciu bytového domu na Coburgovej ulici 56 – 58, ktorý bol 8. augusta 2009 ťažko poškodený požiarom. „O dotáciu sme požiadali po vzniku havarijnej situácie, ale rekonštrukčné práce sa začali okamžite.

Chystá sa nový festival hier pre všetkých

Fest Hry Trnava 2010 je názov celkom nového veľkého zábavno-spoločenského podujatia, ktoré sa uskutoční 16. a 17. marca v Mestskej športovej hale. Autorom myšlienky a organizátorom tohto festivalu hier pre deti, mládež, rodiny i širokú verejnosť z Trnavy i okolia je Mestská rada mládeže v Trnave v spolupráci s mestskou samosprávou. Festival má byť interaktívnou prezentáciou vývoja v oblasti moderných spoločenských hier, ktoré ponúkajú zmysluplné trávenie voľného času s priateľmi a rodinou.

Modranskí vinohradníci nadväzujú na tradíciu

Zimné obdobie je aj pre modranských vinárov a vinohradníkov príležitosťou, aby sa nielen pripravili na sezónu, no najmä aby sa pochválili svojimi novými vínami, ale aj tými vyzretejšími. Pravidelne sa zúčastňujú súťaže Víno Tirnavia či Deň otvorených pivníc, a modranské pivnice sa stali vyhľadávanou atrakciou aj pre cezpoľných návštevníkov Trnavy.

Budovanie hospicu Svetlo v Trnave pokračuje

Nezisková organizácia Svetlo pokračuje v prácach spojených so snahou o otvorenie hospicu v Trnave. V jeho budúcich priestoroch na Františkánskej ulici boli v minulom roku dokončené hrubé stavebné práce a postavená šachta pre výťah. V hospicovej časti boli osadené nové okná, urobené základné maliarske práce a položené keramické dlažby a obklady.