novinky z radnice

Trnavská hudobná jar pripomenie dve výročia a otvorí obnovenú spevácku súťaž Mikuláša Schneidera Trnavského

Štyridsiaty deviaty ročník Trnavskej hudobnej jari, ktorú už tradične organizuje Mesto Trnava v spolupráci s Bachovou spoločnosťou na Slovensku, ponúkne šesť koncertov v rôznych koncertných a chrámových priestoroch Trnavy.
Medzinárodný festival klasickej hudby Trnavská hudobná jar vznikol v čase politického odmäku v bývalom Československu, v roku 1968. Za takmer päťdesiat rokov existencie tohto podujatia sa na festivale predstavilo množstvo významných hudobných telies (Slovenská filharmónia, Belehradská filharmónia, Komorný orchester B. Warchala, Musica aeterna, Solamente naturali, The Cathedral Choir Sheffied atď.) a sólistov (Svjatoslav Richter, Eva Blahová, David di Fiore...).

Na Trnavskom objektíve boli najúspešnejší autori z Trnavy

Trnavské osvetové stredisko a Mesto Trnava vás pozývajú na slávnostné otvorenie 47. ročníka súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavský objektív 2017, ktoré sa uskutoční 23. marca o 17. hodine v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Na výstave sa bude prezentovať štyridsaťdeväť autorov z okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec. Súčasťou vernisáže bude vyhlasovanie a odovzdávanie ocenení.

Lenivosť a úpadok Ťapákovcov v príťažlivej forme

Božena Slančíková-Timrava / Ondrej Šulaj: Ťapákovci. Úprava: Matúš Bachynec a Lucia Mihálová; dramaturgia: Lucia Mihálová; scéna: Ján Husár; kostýmy Peter Čanecký; hudba: Daniel Fischer; réžia: Matúš Bachynec. Hrajú: Tomáš Vravník, Kristína Tóthová, Martin Križan, Ingrida Baginová a. h., Miroslav Beňuš, Silvia Holečková-Soldanová, Marta Maťová a. h., Martin Kochan a. h., Jozef Bujdák, Petra Blesáková, Vladimír Jedľovský a Tatiana Kulíšková. Premiéra: 18. februára 2017 vo Veľkej sále Divadla Jána Palárika.

Milan Brežák bol dušou trnavského divadla DISK

Pri osobnom stretnutí s ním na ulici by sme o ňom nepovedali, že je herec a má významný vzťah k ochotníckemu divadlu, a dokonca ho sám aj tvorí. Vážny výraz v tvári, presnosť a precíznosť však boli preňho devízou. Uplatnil sa v postavách, ktoré zodpovedali jeho naturelu a navyše s vojenskou precíznosťou dokumentoval činnosť „svojho“ divadla. Bol ním divadelný súbor DISK Trnava, kde pôsobil od roku 1964. Milan Brežák (* 28. marec 1945 Trnava † 28. január 2017 Trnava) bol jeho dušou.

Zomrel etnológ a niekdajší rektor UCM Ján Podolák

Osobnosť slovenskej etnológie, vysokoškolský pedagóg a začas aj rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ján Podolák (*17. mája 1926 Dolná Súča †15. február 2017 Bratislava) viac ako polstoročie aktívne formoval a ovplyvňoval podobu tejto vednej disciplíny. Zaoberal sa výskumom národností na Slovensku a Slovákov v zahraničí, teóriou a dejinami slovenského národopisu, otázkami agrárnej kultúry a štúdiom ľudových kultúr Slovanov Balkánskeho polostrova.