novinky z radnice

Štúdia Simony Jurčovej Viliam Wietz – fotograf v Trnave v zborníku Historická fotografie 2016

Texty Simony Jurčovej publikované v Novinkách z radnice, zachytávajúce voľakedajšiu atmosféru nášho mesta, stopy doby, pomerov a historických okamihov, majú priaznivú reakciu nielen v Trnave, ale aj v zahraničí. Z Českej republiky prišla na trnavskú radnicu výzva prednesená prostredníctvom riaditeľa Vojenského archívu v Trnave Jozefa Petráša, ktorý je zároveň členom redakčnej rady odborného zborníka o historickej fotografii, zozbierať historické podklady a pripraviť odbornú štúdiu o trnavskej fotografii. Jej naplnením je štúdia Simony Jurčovej pod názvom Viliam Wietz – fotograf v Trnave, ktorá koncom minulého roka vyšla v českom odbornom recenzovanom zborníku Historická fotografie 2016.

Výnimoční ľudia sú krájačmi tmy

(Anton Hykisch: Verte cisárovi, s. 224)
Bratislava, 12. december 2016

Ponáhľam sa na železničnú stanicu. Z Národnej banky Slovenska si v ruke odnášam knihu a v pamäti cinkanie mincí, ktorými posýpali Hykischov román Verte cisárovi. Žičlivé slová a zvuk kovových peňazí vyprevádzal publikáciu na ceste k čitateľom a zároveň potvrdzoval zložitý životný príbeh vládcu monarchie. Do košíka s mincami načierali dvaja bývalí najvyšší predstavitelia Slovenskej republiky Rudolf Schuster a Ivan Gašparovič, veľvyslanec Rakúskej republiky na Slovensku Helfried Carl, guvernér NBS Jozef Makúch, riaditeľ Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov Roman Michelko a riaditeľka Slovenského inštitútu vo Viedni Alena Heribanová.

Spomienka na Hanu Kostolanskú

Aj keď Trnava bola pre rozhlasovú herečku Hanu Kostolanskú rodenú Ušákovú (* 25. apríla 1928 Kátlovce – † 15. január 2017 Bratislava), len prestupnou zastávkou z rodnej obce do hlavného mesta, kde žila a pracovala, nepriamo ju ovplyvnila v prenášaní duchovných myšlienok. Sprevádzali ju celý život, a neraz s nimi mala aj svoje trpké skúsenosti. Dokumentuje to napríklad aj jej heslo v Encyklopédii umení Slovenska z 80. rokov, ktoré sa „zmestilo“ do niekoľkých viet. Napriek tomu, že len v archíve Slovenského rozhlasu nájdeme viac ako 1 400 nahrávok s jej hlasom.

Knižnica – dobré miesto pre život

Uplynulý rok v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave priniesol veľa nového nielen pre samotnú inštitúciu, ale aj pre jej návštevníkov. V novom prostredí, s novými nápadmi a aktivitami sa bude knižnica aj v tomto roku, keď oslávi 90. výročie svojho vzniku, snažiť nielen o získavanie priazne detí a mládeže, ale aj ich rodičov, aby návštevy tohto stánku literatúry boli príjemným zážitkom pre všetkých. Pravidelní návštevníci Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave postrehli, že počas leta boli brány do knižnice zatvorené. Voči všetkým čitateľom, ktorí sa chystali v čase prázdnin a dovoleniek prečítať všetko, čo nestihli popri práci a škole, nám to bolo veľmi ľúto.

Umenie „od susedov“

Maďarsko s nami susedí, ale o jeho súčasnej výtvarnej kultúre vieme sprostredkovane asi menej ako o iných krajinách. Pritom aj tvorba Maďarov na Slovensku akoby patrila viac Maďarsku ako nám. V Galérii Jána Koniarka sa budeme môcť oboznámiť s obomi. V Kopplovej vile budú od 16. februára 2017 osobne dve národn(ostn)é polohy u nás málo známej maďarskej kultúry reprezentovať maďarský sochár Attila Diénes z Magyarpolányu a slovensko-maďarský umelec Ottó Szabó, ktorý žije v Hosťovciach neďaleko Košíc a ktorý sa venuje sakrálnej a monumentálnej tvorbe, voľnej maľbe, grafike, sochárstvu, počítačovému a interiérovému dizajnu. Kurátorom projektu je Miroslav Procházka.