novinky z radnice

Trnavský vedec v uznávanom časopise o emócii hnusu a správaní

Štáty, ktoré sa nachádzajú bližšie k rovníku a v ktorých žije viac parazitov, sú konzervatívnejšie, viac nábožensky založené, menej tolerantné, viac autoritatívne, menej otvorené novým skúsenostiam. Aj to je výsledok štúdie Emócia hnusu a správania, na príprave ktorej sa zúčastnil biológ, Trnavčan Pavol Prokop z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Na výskume pracovalo asi štyridsať vedcov z celého sveta a štúdiu vydali v uznávanom americkom časopise PNAS, kde viac ako 80 percent ponúkaných príspevkov z odborného hľadiska odmietajú. Tento prijali bez závažnejších pripomienok.

Martin Gregor sa na chvíľu vrátil do rodného mesta

Čo súčasníkom pripomína herca Martina Gregora takmer 35 rokov po jeho smrti? Výrazná stopa v slovenskom divadelníctve zhmotnená do desiatok televíznych inscenácií, od klasiky až po zábavné programy. Ďalej niekoľko filmov, dve spomienkové knihy jeho manželky Magdy, takmer dvesto rôznych rozhlasových relácií a zopár desiatok fotografií, no najmä stopy po mnohých inscenáciách Činohry SND v Bratislave vo forme recenzií a bulletinov. Tých, čo prišli na spomienkové pásmo na Martina Gregora do Zrkadlovej siene Divadla Jána Palárika v Trnave spájalo oveľa viac. Buď ho poznali osobne, alebo ich zaujalo jeho herectvo, či osobná spomienka.

Šedá kniha čiernej doby

Výstava mladej výtvarníčky Lenky L. Lukačovičovej (nar. 1987 v Trnave) dodáva Synagóge – Centru súčasného umenia na Halenárskej ulici punc slávnych výstav zo série Pamäť miesta, ktorá spomínala prostredníctvom umeleckých diel na ľudské príbehy židovskej komunity. Šedá kniha sa totiž znovu vracia k radšej zabudnutým spomienkam...

Jeden z pätnástich koncertov projektu Slovensko 2016 Advent bude v synagóge

Slovensko 2016 Advent je unikátny projekt Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorý spája umenie a kultúru s ušľachtilým charitatívnym rozmerom. Od 28. novembra do 16. decembra 2016 v pracovné dni od pondelka do piatku, prinesie RTVS pätnásť adventných koncertov z pätnástich miest Slovenska. Jeden z nich sa uskutoční v pondelok 12. decembra o 19.30 h v Synagóge – Centre súčasného umenia na Halenárskej ulici. Hudobnou hostkou koncertu v Trnave bude Ľubica Čekovská, úlohy moderátorky sa ujme Soňa Müllerová.

Milovník krásy, pravdy a múdrosti

Medailón klasického filológa a univerzitného profesora Daniela Škovieru
Koncom novembra tohto roka sa dožil sedemdesiatich rokov klasický filológ, neolatinista a vysokoškolský pedagóg Daniel Škoviera. Hoci sa narodil na východe Slovenska, študentské časy a pedagogické pôsobenie spojil s jeho západom. S Trnavou ho viaže nielen 24 rokov pôsobenia na Trnavskej univerzite, pri ktorej zrode stál spolu s inými významnými osobnosťami slovenskej vedy. Prekladom diela Jána Kaziho Stará a nová stoa (2009) a knihy Gabriela Hevenešiho Dôkazy svätosti Uhorska (2016) totiž prispel k odkrývaniu pamiatok novolatinskej literatúry z vydavateľského prostredia historickej Trnavskej univerzity.