novinky z radnice

Vláda tmy mala v Trnave slovenskú premiéru

Lev Nikolajevič Tolstoj: Vláda tmy. Preklad: Dana Lehutová; dramaturgia: Lucia Mihálová; úprava: Matúš Bachynec, Lucia Mihálová; kostýmy: Marija Havran; scéna: Ján Husár; hudba: Róbert Mankovecký; pohybová spolupráca: Juraj Letenay; svetelný dizajn: Juraj Jakabčin; réžia: Matúš Bachynec. Osoby a obsadenie – Piotr: Tomáš Vravník; Anisja: Silvia Holečková; Akulina: Nikolett Dékány a. h.; Nikita: Martin Kochan; Matriona: Tajna Peršić a. h.; Marina: Ingrida Baginová a. h.; Mitrič: Michal Jánoš; Ivan Moseič: Martin Beňuš; Semion Iľjič: Martin Križan; pop: Tomáš Mosný; ženy z cirkevného zboru: Mária Jedľovská, Nina Kočanová, Marta Hulmanová. Premiéra: 24. februára 2018 v Divadle Jána Palárika.

Galéria pozýva na dve nové výstavy

Obe sú dôkazom pretrvávajúcej spolupráce medzi slovenskými a českými umelcami pri významnom jubileu vzniku samostatného Československa. Pozrieť si ich môžete do 25. marca 2018.
Od vzniku prvej Československej republiky uplynie v tomto roku celé storočie. Hoci už 25 rokov žijeme v samostatnom štáte, kultúrne kontakty s Českou republikou nikdy nestratili význam ani intenzitu. Dôkazom nadštandardnej „cezhraničnej“ spolupráce je napr. umelecké školstvo a školenie budúcich umelcov.

Trnavské podateľne mesta a kraja sú slovenskou raritou

Mesto Trnava, rovnako ako úrad Trnavského samosprávneho kraja, rozosiela denne občanom desiatky listov s oznámeniami alebo rozhodnutiami úradu. Poštové obálky sú opečiatkované prostredníctvom výplatných strojov ako tzv. vopred kreditované zásielky. Mesto Trnava i TTSK využívajú svoj výplatný stroj v tretej, textovej a obrazovej časti odtlačku na propagáciu významných spoločenských a kultúrnohistorických podujatí a výročí.

Tyrnavia erudita znovuobjavuje autorov Trnavskej univerzity

Trnavská univerzita nielen svojimi výsledkami, ale aj symbolicky nadväzuje na veľkú éru pôvodnej jezuitskej univerzity, ktorá bola pred 240 rokmi presťahovaná do Budína. A túto tradíciu poctivo uchováva a prezentuje aj súčasníkom. Prvým väčším signálom je projekt knižnej publikácie Vzdelaná Trnava / Tyrnavia erudita s profilmi osobností spomínanej éry, ako boli trnavský Vergilius Štefan Čiba, trnavský polyhistor Martin Sentiváni, trnavský Ovidius Mikuláš Jánoši, ale aj cez témy ako napríklad Oslava storočnice univerzity a jej mécénov či Zatmenie mesiaca a bitka pri Viedni očami Gabriela Kapiho.

Meno Benjamína sa zapísalo do spomienok mnohých spisovateľov, ilustrátorov a malých i veľkých čitateľov

Pravidelní návštevníci knižnice ju dôverne poznajú. Nechýbala na väčších podujatiach, prezentáciách kníh, stretnutiach s čitateľmi, na besedách v knižničnej záhrade a v poslednom období najmä na stretnutiach Fóra humoristov. Nečudo, veď to boli nielen stretnutia čitateľov s literatúrou, ale zároveň aj jej podujatia. Dnešní tridsiatnici si ju pamätajú aj z rôznych detských stretnutí, veď aj ona stála napríklad pri zrode tradície Noci s Andersenom, ktorá sa začínala práve v trnavskej Knižnici juraja Fándlyho. Hovoríme o dlhoročnej knihovníčke Benjamíne Jakubáčovej (nar. 19. júla 1955 v Trnave).