novinky z radnice

Desiaty ročník Trienále plagátu Trnava bude sprevádzať množstvo podujatí

Trienále plagátu Trnava je v súčasnosti už tradične veľké medzinárodné výstavné podujatie, ktoré spája viacero výstav plagátovej tvorby a stále pestrejší sprievodný program. Vernisáž tohto ročníka sa bude konať vo štvrtok 13. septembra o 18. hodine v Kopplovej vile Galérie Jána Koniarka na Zelenom kríčku. Výstava potrvá do nedele 25. novembra 2018.

Divadlo ukončilo sezónu podobenstvom o rozdelení sveta

Premiéra hry Rolanda Schimmelpfenniga Na druhom brehu sa uskutočnila 16. júna 2018 v Divadle Jána Palárika. Účinkujú: Kamil Mikulčík, Vladimír Jedľovský, Tibor Vokoun, Tomáš Vravník, Tomáš Mosný, Petra Blesáková, Ingrida Baginová, Martin Macko, Michal Blaho, Dáša Moderová, Sebastián Ruttkay / Michal Nvota a členovia Folklórneho súboru Trnafčan. Preklad: Eva Melichárková; réžia: Viktor Kollár; dramaturgia: Lucia Mihálová; scéna: Michal Lošonský; kostýmy: Ondrej Zachar; hudba: Kamil Mikulčík; svetelný dizajn: Ján Ptačin; pohybová spolupráca: Elena Kolek Spaskov.

Georges Buffon a jeho encyklopedické dielo Histoire naturelle

Georges-Louis Leclerc, gróf de Buffon (1707 – 1788) bol francúzskym matematikom, prírodovedcom a osvietenským spisovateľom, dlhoročným riaditeľom parížskej botanickej záhrady. Preslávil sa autorstvom rozsiahlej encyklopédie o prírode. Postupne písal a vydával svoje celoživotné dielo, ktoré malo pôvodne zmapovať celú prírodu. Napriek obrovskému rozsahu ale zostalo torzom, ktoré pojednáva o teórii a vývoji Zeme, o štvornožcoch a vtákoch, o prírodopise človeka, o mineráloch a dielo o „epochách prírody“, ktoré predchádza myšlienke celkového vývoja. Buffon sa ako jeden z prvých vedcov pokúsil o exaktný odhad veku Zeme. Urobil ho pomocou merania času vychladnutia železnej gule a prišiel s údajom 75 000 rokov.

Jozef Šimončič oslávil jubileum s kolegami a študentmi

Kultúrna verejnosť, ale najmä zástupcovia historickej a archívnej obce a Trnavskej univerzity si spolu s jubilantom historikom a archivárom profesorom Jozefom Šimončičom (nar. 18. júna 1928 v Dechticiach) pripomenuli jeho okrúhle životné jubileum. Na odbornom kolokviu zazneli nielen pozdravné príhovory jubilantovi, ale boli mu odovzdané aj viaceré uznania. Okrem ocenenia z jeho domácej Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity spomeňme udelenie Uznania za zásluhy o verejnú správu, ktorú mu v mene generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR odovzdala riaditeľka Štátneho archívu v Trnave Júlia Ragačová. Práve trnavský štátny archív bol štyri desaťročia domovskou stanicou Jozefa Šimončiča.

Ocenenie pre prvého nevidiaceho knihovníka

Už od roku 1984 v našej Knižnici Juraja Fándlyho funguje oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých. Od vzniku tohto oddelenia je jeho dušou Július Bartek (nar. 7. septembra 1958 v Krompachoch), ktorý je od mladého veku Trnavčanom. Ako nevidiaci navštevoval školu v Levoči (1964 – 73), potom študoval na Gymnáziu v Trnave (1973 – 77), čo bolo na tú dobu celkom nezvyčajné, keďže integrácia vidiacich a nevidiacich v podobe ako ju poznáme dnes ešte neexistovala.