novinky z radnice

Trnavskí donátori v erbovníku františkánskeho konventu v Bratislave

Štátny archív v Trnave sa zaraďuje medzi tie inštitúcie, ktoré svojimi aktivitami stále viac prispievajú k poznaniu i popularizácii historických súvislostí o našom meste. Dokázal to i prezentáciou publikácie Erbovník donátorov Loretánskej kaplnky bratislavského františkánskeho konventu (Genealogicko-heraldické súvislosti).

Pestrá sezóna Trnavského komorného orchestra

Trnavská radnica sa v posledných rokoch otvára čoraz viac verejnosti. Už nie je len sídlom samosprávy a miestom sobášov, ale aj kultúrnym priestorom. Stredoveké západné krídlo ožíva výstavami a komornými hudobno-literárnymi podujatiami, nádvorie koncertmi populárnej hudby, divadlom a obnovovaním slávnych tradícií trnavského vinárstva, a pred rokom pribudol do spektra kultúrnych podujatí na radnici aj celkom nový fenomén: festival vážnej hudby s príznačným názvom Hudba na radnici v réžii a dramaturgii Trnavského komorného orchestra. O prípravách druhého ročníka tohto festivalu, ktorý sa uskutoční 24. a 25. júna, hovoríme s umeleckou vedúcou TKO Alžbetou Ševečkovou.

Ekofest oslávi desiate narodeniny 24. júna s bohatým programom

Ekofest oslávi svoje desiate narodeniny počas svätojánskej noci 24. júna 2017 v amfiteátri Kamenný mlyn s bohatým a rôznorodým programom. Na otvorení trnavského leta v Kamenáči nebudú chýbať koncerty obľúbených skupín ani bohatý sprievodný program, ktorý po prvý raz potrvá až tri dni. Environmentálny benefičný festival Ekofest vznikol v roku 2008 v Trnave ako jediný svojho druhu v strednej Európe a odvtedy sa koná pravidelne každé leto. Z výťažku Ekofestu bolo dovedna v Trnave vysadených 147 stromov, 200 kríkov ruží a založené boli aj trávniky s lúčnymi kvetmi.

Večne usmiata tvár a podaná ruka

V marci sme sa rozlúčili s výtvarníkom a pedagógom Gustom Šestákom z Modranky
Vymyslieť, nakresliť a uverejniť tisíce kreslených vtipov, to predpokladá nielen bystrý úsudok a výtvarné majstrovstvo, ale aj hlboké všeobecné poznanie a záujem o veci verejné. V Trnave sme jednu takú výnimočnú osobnosť ešte donedávna mali. Bol to pedagóg, maliar a grafik August Šesták, s ktorým sme sa navždy rozlúčili v marci tohto roka. Zomrel vo veku nedožitých 80 rokov.

Hasiči od nepamäti ako stráž Trnavčanov

Západoslovenské múzeum v Trnave ako jedna z kľúčových kultúrnych inštitúcií kraja sa okrem rôznych výstav zameraných na históriu i umenie orientuje aj na mapovanie jednotlivých oblastí života kraja. Od nepamäti boli hasiči súčasťou nášho mesta aj kraja. Tak dlho ako existovali požiare. Kým dnes hrá dôležitú úlohu prevencia, v minulosti sa kládol dôraz na včasnú likvidáciu požiarov. Úrodný kraj Trnavy a okolia, charakter obydlí, použitý materiál, všetko bolo horľavé. O to boli hasiči pre mesto i región dôležitejší.