novinky z radnice

Sväté písmo ako inšpirácia novej expozície

Či sme kresťania alebo nie – Biblia patrí medzi kľúčové knihy svetového významu. Je nielen najčastejšie vyskytujúcou sa knihou v kresťanskom svete, ale aj najprekladanejšou. Existuje celý rad rôznych druhov Biblií, od klasického textu cez vysvetľujúce poznámky až po ilustrované Biblie.

Ľudový odev na území Trnavského kraja

Začiatkom marca bola v priestoroch Západoslovenského múzea sprístupnená výstava Ľudový odev na území Trnavského samosprávneho kraja. Pripravená bola v spolupráci šiestich múzeí v pôsobnosti TTSK. Iniciátorom realizácie výstavy bolo Záhorské múzeum v Skalici.

Uvedenie nového vydania knihy Čo Dante nevidel

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Divadlo Jána Palárika srdečne pozývajú na prezentáciu nového vydania knižky Alfréda Wetzlera Čo Dante nevidel, ktorá sa uskutoční 22. marca 2010 o 14. hodine v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika. Hosťami podujatia budú dcéra A. Wetzlera Tatiana Kernová a historik Ivan Kamenec. Podujatím sprevádza Milan Richter.

Nový trnavský mesačník Pro Socio

Pod názvom Pro Socio vyšli prvé čísla mesačníka Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. V predslove prvého čísla ako cieľové publikum bolo označené „osadenstvo akademickej obce“ a identita periodika bola zasadená medzi oporné body konštrukcie občianskej, datovanej 17. novembrom 39 / 89, ako aj univerzitnej, hlásiacej sa ku vzniku Trnavskej univerzity v roku 1635.

Neznáme dielo Jána Koniarka

Internet už opakovane sprístupnil viaceré neznáme diela akademického sochára Jána Koniarka. Kópiu pohľadnice Vojak zaslal internetom do Galérie Jána Koniarka zberateľ pohľadníc z Rumunska. Hľadal informácie o autorovi uvedenom na pohľadnici a našiel trnavskú Koniarkovu galériu.