novinky z radnice

Medzi ocenenými aj známy trnavský hudobník

Stalo sa už tradíciou, že Trnavský samosprávny kraj každoročne v júni pri príležitosti životných jubileí, výročí, či pri zaznamenaní výrazných počinov, udeľuje ocenenia osobnostiam kraja a kolektívom. V Divadle Jána Palárika udelili tri čestné občianstva, štyri Ceny kraja, 24 pamätných medailí a štyri pamätné listy. Medzi ocenenými bolo aj niekoľko Trnavčanov.

Bezčasie

Rovnomennú knihu Pavla Tomašoviča predstaví Rado Matejov 8. júna o 17. hodine v západnom krídle radnice. O hudobný sprievod večera sa postará legendárna slovenská pesničkárka Zuzana Homolová.

Onaqjšia káva. Miroslav Danaj: „Aj písanie je vlastne dialóg s anonymným čitateľom“

Už niekoľkokrát v kultúrnej obci nášho mesta zaznela myšlienka, že nie je dôležitá „lokálpatriotistická“ téma, patetická forma, silené a formálne filozofické vyjadrenia bez hlbšieho obsahu, či veľká knižná prezentácia s čítačkou, aby sa vydanie knihy stalo skutočnou literárnou a najmä kultúrnou udalosťou Trnavy.

Vždy ostáva nádej – Úspešné zavŕšenie benefičnej výstavy Dar 2010

Aký je to pocit, keď v momente sa spoja v jedno radosť a bolesť? V jednej kvapke slzy, v jednom klopnutí chvejúceho sa srdca. Aký je to pocit, keď osamelí kráčate slepou ulicou v hrozivej tme nesmiernej bolesti a strachu o svoje choré dieťa? Naraz, uprostred bolesti sa otvorí ťažká opona a ocitnite sa vo svetle lásky. Aký je to pocit?

O cenu Slovenského učeného tovarišstva

Cenu primátora mesta Trnavy na XII. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže O cenu Slovenského učeného tovarišstva získala autorka Jana Blašková z Jaslovských Bohuníc. Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja bola udelená Mariánovi Pősovi z Bojníc.