novinky z radnice

Trnavská rodáčka v novej hudobnej edícii

Október a november sú mesiace, kedy sa meno trnavskej rodáčky – speváčky Evy Kostolányiovej skloňuje o čosi viac, aj vzhľadom na výročie narodenia a úmrtia, ktoré si v tomto čase pripomíname. Eve Kostolányiovej venovalo v týchto mesiacoch významnú pozornosť aj vydavateľstvo Opus vo veľkom pripravovanom projekte Opus 100.

Trnava má novú galériu v ortodoxnej synagóge

Pri príležitosti osláv 20. výročia Novembra bol v Trnave otvorený nový priestor na prezentáciu výtvarného umenia. Kedysi chrám, dnes galéria. Súčasní majitelia a kurátori v nej plánujú v galérii prezentovať predovšetkým súčasnú výtvarnú tvorbu, najmä grafiku a fotografiu. Hovorí sa, že žiadny nový luxusný kultúrny priestor nenahradí historickú stavbu. Potvrdili to aj odborníci na prvej vernisáži v novej galérii na Haulíkovej ulici v zrekonštruovanom priestore niekdajšej synagógy.

V Trnave sa predstavovali zbory celého kraja

Podporiť výmenu skúseností spevákov zborového spevu Trnavského kraja a najmä predstaviť sa aj v inej časti kraja, než je vlastný región. Aj to je cieľom krajskej prehliadky speváckych zborov. Uskutočnila sa v Divadle Jána Palárika v Trnave – a ponúkla ucelený pohľad na zborovú tvorbu.

Divadelné inšpiratívne vystúpenia na rázcestí

Divadlo Jána Palárika sa 4. až 7. novembra zaplnilo mladými ľuďmi, ktorí sledovali, tlieskali, ale aj fotografovali a natáčali. Neklamný znak toho, že sa konal ďalší ročník festivalu Divadelné inšpiratívne vystúpenia, v skratke DIV. Tento rok sa divákom predstavilo deväť známych i menej známych divadiel a divadelných spoločenstiev.

Vyšla kniha Rektori Trnavskej univerzity

Budúci rok si Trnavská univerzita pripomenie 375 rokov od jej založenia. V Maďarsku sa univerzity, ktoré sa hlásia k založeniu TU Petrom Pázmaňom, pripravujú pripomenúť si tento významný medzník v oblasti vzdelanosti vo veľkom štýle. Na Slovensku si dôležitosť historickej kontinuity v súvislosti s univerzitou uvedomujú iba ľudia zviazaní s univerzitou a s Trnavou.