novinky z radnice

Zlata Matláková, Nepoznaná

Zlata Matláková nie je pre priateľov poézie nepoznaná. Jej osobitné citlivé používanie slova a schopnosť rytmického odkrývania vnútorného sveta je charakteristické pre každú jej doterajšiu básnickú zbierku. Názov tej novej – Nepoznaná, preto môže vyvolať otázku: Aká nepoznaná?

Svoje stratené korene hľadá v Trnave

Hovoríme o hudobníkov, textárovi a libretistovi Tiborovi Grünnerovi

Aj keď je skôr „šedou eminenciou“ slovenskej hudobnej kultúry, jeho umelecký a tvorivý potenciál je známy najmä v kruhu tvorcov populárnej hudby. Hovoríme o hudobníkov, textárovi a libretistovi Tiborovi Grünnerovi.

Storočnica Jozefa Strečanského a Jozefa Vavroviča

V tomto roku – Roku kresťanskej kultúry si pripomíname sté výročie narodenia dvoch významných kňazov a kultúrnych pracovníkov, absolventov trnav- ského gymnázia a následne profesorov Biskupského gymnázia v Trnave. Jozef Strečanský, známy hudobník, zbormajster Trnavských saleziánskych speváči- kov, sa narodil 18. marca 1910 v Špačinciach a jeho kolega Mons. Jozef Vavrovič 14. júla 1910 v Báhoni.

Medzi ocenenými aj známy trnavský hudobník

Stalo sa už tradíciou, že Trnavský samosprávny kraj každoročne v júni pri príležitosti životných jubileí, výročí, či pri zaznamenaní výrazných počinov, udeľuje ocenenia osobnostiam kraja a kolektívom. V Divadle Jána Palárika udelili tri čestné občianstva, štyri Ceny kraja, 24 pamätných medailí a štyri pamätné listy. Medzi ocenenými bolo aj niekoľko Trnavčanov.

Bezčasie

Rovnomennú knihu Pavla Tomašoviča predstaví Rado Matejov 8. júna o 17. hodine v západnom krídle radnice. O hudobný sprievod večera sa postará legendárna slovenská pesničkárka Zuzana Homolová.