novinky z radnice

Z adventného stretnutia s krásou sa stáva tradícia

Súčasná Trnava je čulé mesto. Potvrdzuje to celý rad kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré z vlastnej iniciatívy organizujú rôzni jednotlivci, občianske zdru ženia či inštitúcie. Mnohé z týchto aktivít prekračujú lokálny i regionálny význam, aj keď zväčša ostávajú úplne bez reakcie celoslovenských médií. Organizátori z Klubu priateľov Trnavy pripravili už druhý rok hudobno-poetický Adventný večer v obnovenom západnom krídle trnavskej radnice.

Chirurg, ktorý kreslí mapu človeka

Lanský rok ma obohatil a potešil vzdelaný, no predsa pokorný pozorovateľ dejov i vlastného vnútorného sveta Miroslav Danaj a jeho Roztratená nahota (Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2009). Stretnutie s jeho poéziou v západnom krídle radnice ponúklo umenie, šľachetnosť a noblesu.

Západné krídlo radnice je pamiatkou roka 2008

Západné krídlo trnavskej radnice získalo cenu Fénix v súťaži Kultúrna pamiatka roka 2008, vyhlasovanej Ministerstvom kultúry SR. Rovnaké ocenenie v konkurencii trinástich slovenských pamiatok bolo koncom novembra 2009 udelené historickému centru Banskej Štiavnice, stredovekej kaplnke hradu v Ľupči a Premonštránskemu kostolu sv. Trojice v Košiciach.

Jubileum mesačníka Kultúra a život Trnavy

Sedemdesiate roky uplynulého storočia boli v znamení tzv. normalizácie, ktorá sa nevyhla ani Trnave. Po závane čerstvého vetra slobody z konca 60. rokov zahalila celú dekádu do smutného šedivého oparu. No práve na začiatku tohto obdobia pred štyridsiatimi rokmi začal v januári 1970 vychádzať v Trnave mesačník Kultúra a život Trnavy, ktorý patrí k najsvetlejším plodom tejto inak dosť smutnou a skľučujúcou atmosférou sa vyznačujúcej éry.

Genius loci Trnavy v západnom krídle radnice

Výstava druhého ročníka fotografickej súťaže Genius loci Trnavy bude otvorená do 31. januára v podkroví západného krídla radnice. V súvislosti s 20. výročím Novembra ’89 sú nesúťažnou súčasťou výstavy aj fotografické dokumenty novembrových udalostí v Trnave objektívom Petra Babku.