novinky z radnice

Rok 2010 – Rok kresťanskej kultúry

Cieľom vyhlásenia celoslovenského Roka kresťanskej kultúry je sprítomniť kresťanskú kultúru v dnešnom sekularizovanom svete, ukázať väzby kresťanskej kultúry nielen na tradíciu, ale aj na ďalší vývoj až po súčasné tendencie moderny tak, že v kresťanskej kultúre zostáva prítomný aktuálny myšlienkový základ kresťanstva. Cieľom je pomôcť pochopiť ideové základy kresťanskej kultúry a poukázať na živú a inšpirujúcu kresťanskú kultúru vo vývoji Európy i Slovenska.

Tibor Vokoun, herec plný nepokoja a ľudskosti: „Mám pocit, že človek, ktorý sa tu narodil, je svojmu mestu aj niečo dlžný...“

foto: Divadlo Jána Palárika v TrnaveJe rodený Trnavčan. A hoci nepochádza z umeleckého prostredia, jeho rodina ho sprevádzala aj na prijímacie skúšky na herectvo. Na Vysokej škole múzických umení v Bratislave ho absolvoval v roku 1979. Potom, s krátkymi prestávkami v rokoch 1976 – 79 a v sezóne 1980/81, resp. 1982/83, pôsobil v Divadle pre deti a mládež v Trnave a dnešnom Divadle Jána Palárika.  V súčasnosti hrá v komerčnej televízii v dvoch pôvodných seriáloch, jeden je z prostredia nemocnice a kriminálnej služby. Mnohí ho poznajú nielen ako herca, ale napríklad aj ako aktivistu v novembrových udalostiach roka 1989 či počas transformácie organizácie slovenského divadelníctva v roku 1996.

Z adventného stretnutia s krásou sa stáva tradícia

Súčasná Trnava je čulé mesto. Potvrdzuje to celý rad kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré z vlastnej iniciatívy organizujú rôzni jednotlivci, občianske zdru ženia či inštitúcie. Mnohé z týchto aktivít prekračujú lokálny i regionálny význam, aj keď zväčša ostávajú úplne bez reakcie celoslovenských médií. Organizátori z Klubu priateľov Trnavy pripravili už druhý rok hudobno-poetický Adventný večer v obnovenom západnom krídle trnavskej radnice.

Chirurg, ktorý kreslí mapu človeka

Lanský rok ma obohatil a potešil vzdelaný, no predsa pokorný pozorovateľ dejov i vlastného vnútorného sveta Miroslav Danaj a jeho Roztratená nahota (Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2009). Stretnutie s jeho poéziou v západnom krídle radnice ponúklo umenie, šľachetnosť a noblesu.

Západné krídlo radnice je pamiatkou roka 2008

Západné krídlo trnavskej radnice získalo cenu Fénix v súťaži Kultúrna pamiatka roka 2008, vyhlasovanej Ministerstvom kultúry SR. Rovnaké ocenenie v konkurencii trinástich slovenských pamiatok bolo koncom novembra 2009 udelené historickému centru Banskej Štiavnice, stredovekej kaplnke hradu v Ľupči a Premonštránskemu kostolu sv. Trojice v Košiciach.