novinky z radnice

Nežná revolúcia v Západoslovenskom múzeu

Spomienky na udalosti spred 20. rokov, keď ľudia stáli na námestiach, aby vyštrngali lepšiu a demokratickejšiu budúcnosť, opäť ožili v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave. Nežná revolúcia – 20. výročie je dokumentárna výstava, ktorá zachytáva významné udalosti od 16. novembra 1989 až po prvé slobodné demokratické voľby v júni 1990.

Nová kniha Hadriána Radvániho Trnavské tlačiarne

Prezentácia knihy Hadriána Radvániho Trnavské tlačiarne sa uskutočnila 12. novembra 2009 v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.

Trnavská rodáčka v novej hudobnej edícii

Október a november sú mesiace, kedy sa meno trnavskej rodáčky – speváčky Evy Kostolányiovej skloňuje o čosi viac, aj vzhľadom na výročie narodenia a úmrtia, ktoré si v tomto čase pripomíname. Eve Kostolányiovej venovalo v týchto mesiacoch významnú pozornosť aj vydavateľstvo Opus vo veľkom pripravovanom projekte Opus 100.

Trnava má novú galériu v ortodoxnej synagóge

Pri príležitosti osláv 20. výročia Novembra bol v Trnave otvorený nový priestor na prezentáciu výtvarného umenia. Kedysi chrám, dnes galéria. Súčasní majitelia a kurátori v nej plánujú v galérii prezentovať predovšetkým súčasnú výtvarnú tvorbu, najmä grafiku a fotografiu. Hovorí sa, že žiadny nový luxusný kultúrny priestor nenahradí historickú stavbu. Potvrdili to aj odborníci na prvej vernisáži v novej galérii na Haulíkovej ulici v zrekonštruovanom priestore niekdajšej synagógy.

V Trnave sa predstavovali zbory celého kraja

Podporiť výmenu skúseností spevákov zborového spevu Trnavského kraja a najmä predstaviť sa aj v inej časti kraja, než je vlastný región. Aj to je cieľom krajskej prehliadky speváckych zborov. Uskutočnila sa v Divadle Jána Palárika v Trnave – a ponúkla ucelený pohľad na zborovú tvorbu.