novinky z radnice

V Trnave sa predstavovali zbory celého kraja

Podporiť výmenu skúseností spevákov zborového spevu Trnavského kraja a najmä predstaviť sa aj v inej časti kraja, než je vlastný región. Aj to je cieľom krajskej prehliadky speváckych zborov. Uskutočnila sa v Divadle Jána Palárika v Trnave – a ponúkla ucelený pohľad na zborovú tvorbu.

Divadelné inšpiratívne vystúpenia na rázcestí

Divadlo Jána Palárika sa 4. až 7. novembra zaplnilo mladými ľuďmi, ktorí sledovali, tlieskali, ale aj fotografovali a natáčali. Neklamný znak toho, že sa konal ďalší ročník festivalu Divadelné inšpiratívne vystúpenia, v skratke DIV. Tento rok sa divákom predstavilo deväť známych i menej známych divadiel a divadelných spoločenstiev.

Vyšla kniha Rektori Trnavskej univerzity

Budúci rok si Trnavská univerzita pripomenie 375 rokov od jej založenia. V Maďarsku sa univerzity, ktoré sa hlásia k založeniu TU Petrom Pázmaňom, pripravujú pripomenúť si tento významný medzník v oblasti vzdelanosti vo veľkom štýle. Na Slovensku si dôležitosť historickej kontinuity v súvislosti s univerzitou uvedomujú iba ľudia zviazaní s univerzitou a s Trnavou.

Nestihli sme stretnutie s Ivanom...

kosickyOcitol som sa niekedy v júni na „pohodovom“ stretnutí trnavských humoristov v Knižnici Juraja Fándlyho a pristavil sa aj pri výstave satirických kresieb Ivana Košického. Zadíval som sa na jeho dobové kresby a vtipné texty, ktorými kedysi v čase normalizácie dráždil ochrancov socialistickej morálky. Vtom ma oslovil priateľ Miki Jarábek s otázkou „...nevšimol si si niečo...?“ Priznám sa, že som nepostrehol skutočnosť, že už uplynulo päť rokov odvtedy, čo nás po tragickej nehode navždy opustil priateľ – lekár, výtvarník, humorista, fotograf, zberateľ umenia, cestovateľ i športovec – turista MUDr. Ivan Košický. A tak mi bola „prisúdená úloha“ napísať v mene jeho priateľov spomienku na tohto skvelého človeka.

Literárny večer o próze, ale aj o zrode života

Celý život pracuje v oblasti pôrodníctva, najprv ako pôrodná asistentka na gynekologickom oddelení v trnavskej nemocnici, neskôr aj ako pedagogička na Strednej zdravotníckej škole v Trnave. Pozná ju väčšina Trnavčanov, či už ako rodinnú priateľku, alebo ako zdravotnú sestru, ktorá bola pri pôrode, teda pri ťažkých, no zároveň najšťastnejších chvíľach každej matky. A aj mladá generácia má s ňou veľa spoločné.